Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №28 "Зірочка"


запам'ятати

 

Звіт керівника 2017 -2018н.р.

Звіт  директора  Пивоварової С.В.

перед педагогічним колективом та громадкіськістю   2017-2018н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Вибір лічильної комісії

3. Звіт директора.

4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5. Таємне голосування.

 

     Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№28« Зірочка»  розташований за адресою: м.Кіровоград  210015 , Студентський бульвар  8-А , розрахований на 4 групи. На даний час в закладі функціонує 4 групи - 1ясельного та 3дошкільного віку:

- група ясельного  віку 3-го року життя;

- перша молодша група 4-го року життя;

- друга молодша група 5-го року життя;

- старша група 6-го року життя.

         Групи комплектуються за віковими ознаками. Відвідує заклад в середньому  100 дітей  дошкільного віку.

       ЗДО працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти в закладі перебувають за наступним режимом роботи груп:

- група № 1 - 12 годин перебування;

- група № 2 – 10,5 годин перебування;

- група № 3 – 10,5  годин перебування;

- група № 4 -  10,5 годин перебування;

 

Прийом дітей до закладу, відповідає вимогам п.п.6-10 Положення про дошкільний навчальний заклад.

         За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, а також у літній оздоровчий період (75 днів), що відповідає нормативно-правовим вимогам.

         Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснює директор за заявою батьків, яка зберігається в особовій справі дитини 3 роки згідно Номенклатури.

         Слід відмітити, що комплектація груп  та кадрів в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до наказу по закладу (наказ №119/о від 01.09.2017 року ).

         Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється директором протягом календарного року.

         Адміністрація закладу при комплектуванні груп чітко дотримується санітарно- гігієнічних вимог та правил утримання дітей в закладі.

          ЗДО здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільний захист»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»

- Наказу Міністерства освіти України від 20.04.2015 р. №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

-Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом міністерства освіти і науки України від 16.-6.2015року № 641 і Планом заходів Міністерства освіти і науки України щодо ії реалізації

а також, відповідно власного Статуту, та річного плану роботи.

              Навчальний заклад атестований у 2011 за наслідками державної атестаційної експертизи Наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 12.12.2011року № 497 визнаний атестованим, за рівнем дошкільної освіти.

             Засновником ЗДО № 28 є  управління освіти міської  ради м. Кропивницького. Безпосереднє керівництво закладом здійснює директор ЗДО № 28 «Зірочка» Пивоварова Світлана Віталіївна, згідно із Статутом.

            Відповідно до наказу управління освіти Кіровоградської міської від 16.09.2016 року №695/о «Про проведення комплексних перевірок в дошкільних навчальних закладах міста в 2016-2017 навчальному році»12.01 та 13.01.2017 року відбулася комплексна перевірка дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №28 «Зірочка».

          Оновлений інтер’єр приміщення, який відповідає санітарно-гігієнічним і художньо-естетичним вимогам. Стіни коридору, приймальні закладу прикрашають вироби, зроблені вихователями, національна символіка та виставка дитячих робіт.

            У навчальному закладі створені умови для навчання і виховання дітей.  Для оптимального рухового режиму є в наявності спортивний та ігрові майданчики, музичний зал, обладнання для загартування. Просторий світлий музично-спортивний зал обладнаний всім необхідним для проведення музичних занять з дітьми, розваг, свят: піаніно, телевізор , проектор з екраном, ігровий матеріал, дитячі музичні інструменти. Для фізкультурних занять: швецька стінка, гімнастичні лави, похилі дошки, , дуги для підлізання , м’ячі, обручі, скакалки та інший спортивний інвентар. Центральна стіна залу естетично оформлена, змінюється посезонно та з урахуванням тем свят, що проводяться.  Групові приміщення забезпечені необхідним обладнанням, іграшками, посібниками, навчально-методичною літературою згідно типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок. У кімнатах дотримується температурний режим, виконуються правила техніки безпеки.

           Територія дошкільного закладу відповідає санітарним нормам, її площа становить 5011,50 кв.м. Заклад має огорожу, зеленні насадження, квітники.

          

         Головною метою ЗДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді,  догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

   Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

            Документація ЗДО  ведеться відповідно до «Інструкції про ділову документацію дошкільних закладах ”. Документи зберігаються у певному місці, ведуться чітко, охайно, державною мовою з дотриманням єдиних вимог до форм і стилю їх оформлення. Книги, які веду я , як керівник, прошнуровані, підписані, скріплені печаткою і зберігаються у сейфі.

В даному  ЗДО діловодство покладається на директора. Також є секретарі педагогічної ради, атестаційної комісії загальних зборів та виробничих нарад трудового колективу.

       

 

 

 

 

Вжиті заходи щодо забезпечення ЗДО №28 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

 

           Роботою ЗДО керує   директор Пивоварова Світлана Віталіївна з 2008 року, має  повну  вищу педагогічну освіту, педагогічний стаж 22 роки . Заклад дошкільної освіти майже повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 7 вихователів, 1 музичний керівник, 1 практичний психолог. Усього 11 педагогічних працівників . 4 педагога  – у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років. ЗДО  забезпечений педагогічними кадрами згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором.

В закладі працює 17 чоловік обслуговуючого персоналу.

Кількість педагогічних працівників – 11

-Освітній рівень педагогів:

Вища освіта – 11 осіб – 100 %,

-Фаховий рівень педагогів:

1 – вища категорія та звання вихователь методист;

10 – спеціаліст;

     Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про прихід молодих спеціалістів , про потребу у  вихователях  із фаховою

 ( дошкільною) освітою. Мною проводиться системна робота, щодо стимулювання педагогів до навчання з метою отримання другої вищої фахової освіти.

      В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.   В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років відповідно до «Типового положення про атестацію».

      

                     

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

                       З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацієюЗДО №28 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

                 У 2017/2018 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

В ході вивчення організації освітньо – виховного процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу з’ясувалося, що в інноваційній діяльності педагоги за основу беруть виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» .

Зміст навчально-виховного процесу  в дошкільному навчальному закладі

В цілому, зміст освітньо-виховної роботи закладу спрямований на реалізацію завдань всебічного, гармонійного розвитку дітей, реалізацію завдань Базового компоненту дошкільної освіти.

         В кожній віковій групі створені належні умови для утримання, виховання та навчання дітей.

         Дошкільний навчальний заклад працює за   Програмою  виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

         Навчальна діяльність здійснюється згідно наказу МОН України «Про гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»  №446 від 20.04.2015 року.

Слід відмітити, що навчально-виховний процес забезпечує формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи вступом до школи.

         Для забезпечення планомірного, всеохоплюючого виконання програми в закладі розроблений пакет документів з сіткою планування навчально-виховного процесу по віковим групам. Відповідно до перспективного плану, річного плану роботи, систематично здійснюється вивчення рівня виконання та оволодіння дітьми програмовими вимогами.За результатами вивчення складаються довідки, які обов’язково виносяться на обговорення педагогічної ради.

         Аналіз протоколів педагогічних рад показує, що всі педагогічні ради носять тематичний характер, на них розглядаються питання стану сформованості у дітей певних знань та навичок.

          Я вважаю ,що реаліями сьогодення є те ,що  навчально-виховний процес у ЗДО спрямовано на забезпечення розвитку кожної дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, зміцнення фізичної і розумової працездатності. Здійснюється  він в основному шляхом інтеграції різних видів діяльності, знання подаються дітям в комплексі що сприяє не лише набуттю  знань та уявлень, а і формуванню системи знань, умінь, навичок.

             Я , як керівник дошкільного навчального закладу сьогодні чітко усвідомлюю ,що дитина зі своїми уподобаннями, інтересами, здібностями, особливостями є головним учасником освітнього процесу.

Вважаю що персональним внеском керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у 2017 -2018 н. р. стало:

            1.  Забезпечення державної політики щодо реалізації Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» у всіх вікових групах дошкільного закладу.

             2. Обладнання  і оснащення педагогічного процесу та методичного забезпечення навчально виховного процесу.

             3. Створення  згідно до Базового компоненту відповідного розвивального середовища для вихованців у кожному приміщенні дошкільного закладу.

             4. Планомірне та якісне виконання річного плану закладу  роботи на 2017/2018н.р.

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

    З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018н. р. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо - та відеоматеріалів.

 

      З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме:

Засідання педагогічної ради, тематичні вивчення  стану організації життєдіяльності дітей, проблемні семінари ,семінар-тренінг , семінар – практикум , консультації для вихователів , відкриті покази різних видів робіт, майстер-класи, виставки, акції, обмін досвідом тощо…

 

 

Через оперативний контроль за виконанням режиму дня, змін видів діяльності, оглядом медичної сестри виконанням порад психолога , систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців. Згідно плану роботи дошкільного навчального закладу на 2017/2018н.р. використовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами. Перевага надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння.

Продовжує працювати сайт на  порталі Класна оцінка ,електрона реєстрація дітей та група у фб ,створена для батьків, педагогів та дітей. .Систематично оновлюється інформація на освітній карті м.Кропивницького.

                                       У 2017/2018 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів.

                                                               

Робота з наступності із школою .

              До школи у 2018 році підуть 25 дітей. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. За для реалізації цих завдань:

- ​вихователем-методистом створено інформаційно - педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків з посібниками щодо підготовки дітей до школи;

- педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;

- ​практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання;

- вихователі  улаштовували екскурсії, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та приміщення для першокласників;

- вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах старшої дошкільної групи.

 

Вжиті директором заходи щодо

охоплення навчанням дітей 5- річного віку.

                Для того, щоб спрогнозувати розвиток мережі груп ЗДО №28 та задовольнити освітні потреби батьків відповідно до наказу МОН України від 07 травня 2007 року №1/23 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» в закладі щороку проводиться облік дітей, що проживають на закріпленій території.

         В закладі наявний наказ про організацію обліку дітей (наказ №76/0 від 27.05.2017 року ). Даним наказом створюється робоча група з обліку дітей, призначається відповідальний за організацію даної роботи, зазначаються терміни подачі узагальнених списків до управління освіти.

         Узагальнені отримані дані показали, що в закріпленому за закладом мікрорайоні проживають 228 дітей дошкільного віку, з них 91 відвідують дошкільні заклади, 137 – виховуються вдома.

         Облік дітей, що відвідують дошкільний заклад, ведеться в Журналі прибуття (вибуття) дітей та Журналі щоденного відвідування дітей. Ведення журналів відповідає вимогам Інструкції з діловодства. В наявності особова справа кожного вихованця, яка включає заяву про зарахування до закладу та завірену копію свідоцтва про народження. ЗДО відповідає потребам населення.    

 

Вжиті директором  заходи щодо впровадження

інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

 

                        Як менеджер, керівник дошкільного закладу я постійно працюю над створенням умов для варіативності проведення освітнього процесу, упровадженням інноваційних педагогічних технологій в освітній процес ,поєдную організацію з компетентним гнучким, демократичним управлінням. Адміністрація закладу усвідомлює необхідність реалізації завдань державної політики в сфері дошкільної освіти, шляхом її модернізації та використання в практичній діяльності інноваційних форм і методів роботи.  Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, комплект “Зразковий дошкільний заклад”, у складі якого журнали «Практика управління дошкільним закладом», “Вихователь – методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник”, «Практичний психолог» та “Коза – диск” . Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємо відвідування методичних заходів, колективні перегляди, міні МО, використання кращого досвіду вихователів нашого ЗДО , міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при КОІПОП.

                 Своїм досягненням  у 2017-2018н.р. вважаю  продовження  роботи по впровадженню системного підходу всіх педагогів , щодо розвитку креативних здібностей вихованців .Також потрібно відмітити ,як досягнення цього року  появу методичної розробки вихователя Упаренко Т.В. з даної теми.

                 Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі , яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості , мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

Реалізуючи завдання   програми, адміністрація постійно  спрямовує зусилля та стимулює педагогів на використання в роботі з дітьми інноваційних технологій.     

       

 Вжиті директором  заходи щодо розвитку обдарованості дітей

З метою виявлення обдарованості та розвитку творчих здібностей в закладі було проведено перші етапи конкурсу Зірочки Кропивницького. Лауреатом конкурсу у номінації « Веселі нотки» стала Коритнікова Женя ,група №4,вихователь Упаренко Т.В. та 2місце у номінації « Веселі фарби» посіла Гавриленко Даша, група №4,вихователь Упаренко Т.В.Гарний результат вважаю спільним досягненням дітей,педагогів та батьків.Моя стратегічна мета виражена у формулі:

Діти + батьки + ДНЗ = радість, здоров'я, комфорт

і в цьому напрямі я намагаюсь працювати  і надалі…

              Результатом роботи з сім’єю стало створення мікроклімату в дошкільному закладі , в основі якого - повага до особистості людини, піклування про кожного, довірливі взаємини між дорослими й дітьми, батьками й педагогами, забезпечення усіх складових здоров’я дитини - фізичного, психічного і соціального.

             В закладі у кожній групі створений батьківський комітет та загально садовий батьківський комітет, які є активними учасниками навчально – виховного процесу.

            Всі заходи проходять за участю батьків, як культурно – масові, так і навчально – виховні. Батьки беруть активну участь у різноманітних заходах: виставках, акціях, спільних проектах, екскурсіях, святах, розвагах, відкритих занять, семінарах, зборах та бесідах. В річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадкістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини .

           Яскравими, незабутніми та пізнавальними  для дітей, батьків та педагогів виявилися  свята та розваги  . Цікавою стала започаткована в цьому навчальному році  форма ранкової зустрічі « фото зона із героями та сюрпризними моментами»  до календарних свят таких ,як : День дорослішання ,День гумору, День  Миколая, День захисту дітей і т.п. Слід відмітити проведення фізкультурно- розвивального  Квесту  для дітей середньої  групи.  Квест виявився вдало підготовленим та  викликав багато приємних вражень як у дітей так і у дорослих. Дану форму роботи планую  продовжувати і надалі.  Участь батьків  ми відчували під час організації такої форми роботи , як екскурсія. Постійна підтримка родин  під час участі у загально міських заходах- це наш спільний успіх та імідж нашого закладу. Шановні батьки, я вам вдячна за підготовку та участь у всіх заходах та святах.

       Не можна не відміти цього року велику активність дітей і батьків під час проведення акції патріотичного  спрямування « Подарунок–військовослужбовцю » та співпрацю із громадською організацією « Серця матерів»

       Окремо слід зазначити велику активність ,творчий підхід, фізичну допомогу та певною мірою забезпечення проведення весняного благоустрою території закладу. Кількість батьків задіяних у проведенні суботника рекордна за останні роки. Проведена  дуже велика різнопланова робота :це й обрізка дерев ,фарбування ,викопування пнів, облаштування майданчиків, висаджування квітів та кущів, створення власного образу садочка.

       Активність дітей та батьків у підготовці своїх майданчиків приємно підтримує вихователів вікових груп та стимулює до творчості. Не можна не відмітити креативній підхід, та співпрацю з родинами на кожній групі.

      Приємно наголосити і те,що  під час весняного благоустрою депутатом міської ради м. Кропивницького  були надані всі необхідні для проведення робіт матеріали: фарба, пензлі ,розріджувач ,та деякі будівельні матеріали. Станом на 01.06.2018р. в заклад завезено пісок для дитячих пісочниць. Велика подяка депутату-  Калапі С.Г. за розуміння ,підтримку та систематичну допомогу у вирішенні багатьох питань.

       Шановні батьки Велике спасибі і вам , що вникнути в роботу намагались, із розумінням ставились до надбань, труднощів та  розділяли радість і хвилювання. Без батьківської підтримки не під силу справа для дитячих душ. Щиро вам вдячна.

        Всі працівники закладу в літку 2018 року брали активну участь у підготовці закладу до нового навчального року

 

 

Вжиті директором  заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.

Залучення додаткових джерел фінансування.

      

         Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.   Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою м. Кропмвницького . За 2017р-2018н.р.такі придбання:

 

 

Рік, місяць

З якого фонду виділені кошти

Вид робіт, товарів

Кошторисна вартість, грн

Виділено коштів

Стан виконання

Примітка

2017, ІІІ квартал

Загальний фонд

Дезінфікуючі засоби

2020

2020

Придбано

 

2017, ІІІ квартал

Загальний фонд

Господарчий інвентар

420,00

420,00

Придбано

 

2017, ІІІ квартал

Загальний фонд

Будівельні матеріали

1508,86

1508,86

Придбано

 

2017, жовтень

Загальний фонд

Ваги

2000

2000

Придбано

 

2017, жовтень

Загальний фонд

Відро

565,92

565,92

Придбано

 

2017, жовтень

Загальний фонд

Мийка з сифоном

325,62

325,62

Придбано

 

2017, жовтень

Загальний фонд

Тумба мийка

348

348

Придбано

 

2017, жовтень

Загальний фонд

Сифон для мийки

62,16

62,16

Придбано

 

2017, жовтень

Загальний фонд

Змішувач для умивальника

347,04

347,04

Придбано

 

2017, жовтень

Загальний фонд

Умивальник мойдодир

699

699

Придбано
 

 

 

Інформація про перелік товарів ,робіт і послуг ,отриманих як благодійна допомога,а також про кошти з інших джерел ,не заборонених законодавством

у 2017-2018н.р.

 

Залишок коштів за попередній місяць (.)

Надходження благодійної допомоги за звітний період

Витрачено:

Залишок невикористаних коштів за звітний період

Найменування товарів та послуг

Вартість

      1 квартал 2017р.

       

          617

     

     3050

Послуги Інтерненту

 

272

 

3395

     2 квартал 2017р.

 

       3395

 

     8600

 

Меблі

 

 

6500

3437

 

 

Послуги сайту

570

 

 

 

Канцілярські товари

576

 

 

 

Господарські товари

912

 

    3 квартал 2017р.

   

        3437

 

   0

Господарські товари

700

 

0

 

 

Послуги Інтерненту

 

316

 

 

 

Канцілярські товари

421

 

 

 

Ноутбук б/у

2000

 

    4 квартал 2017р.

  

       0

 

  2441.50

 

Посуд та рушничьки(1група)

 

2441.50

 

0

1,2 квартал 2018р.

 

0

 

0

 

-

 

-

 

0

 

 

Фінансовий звіт про надходження та використання виділених коштів у   2017році . Платні послуги 153195,88 (те,що оплачують батьки за харчування дітей в ДНЗ 60%+ те,що оплачують працівники за харчування)

 

2017рік

Заробітня плата

Харчу

вання

дітей 40%

Тепло

 

Вода

Енерго

носії

Придбання

2210

Проведення

Робіт

2240

Січень

114753,73

7416,86

-

814,96

13922,19

Миючі засоби 2776,20

Порошок 1504

Мило госп. 380

Кухоне обладнання

(мийка) 5800

Послуги зв’язку 793

Вивіз мусора 1673,52

Ремонт електро обл.(плита)781,55

Дератизація 131,25

Повірка приладів обліку 495,12

Заміри заземлення 1300

Лютий

123152,86

12037,6

39976,9

748,44

14251,70

Березень

125158,13

14294,72

34505,0

831,60

11626,16

Квітень

121931,56

9812,11

16622,2

91476

10424,31

Травень

199360,75

15433,02

-

1047,8

7836,24

Червень

105321,30

13545,37

-

1031,1

6501,83

Липень

162178,52

7431,48

-

960,76

5892,07

-

Послуги зв’язку 77,56

Вивіз мусора 557,84

Навчання 500

 

Серпень

98675,85

9388,70

-

707,70

6184,25

Засіб для миття посуду,

дез.засоби 2440

 

Послуги зв’язку 72,56

Вивіз мусора 557,84

Дератизація 131,25

Обслуговування

Вогнегасників525,95

Вересень

145739,32

13027,49

-

1031,2

6480,74

Труба

( опалення) 1508,86

Послуги зв’язку 22,38

Вивіз мусора 557,84

Жовтень

125007,99

13433,75

-

97056

9471,50

Ваги електроні 2000

Тумба під мийку 325,62

Мийка 348

Сифон 62,16

Змішувач для умивальника 347,04

Умивальник «Мойдодир» 699

Відро емаліроване 2шт.565,92

Послуги зв’язку 72,56

Вивіз мусора 557,84

Листопад

134439,70

 

16390,17

5864,35

1071,6

12321,92

-

Послуги зв’язку 58,31

Вивіз мусора 836,75

Навчання-220

Ремонт системи опалення-6414

 Грудень

124851,32

 

 

 

8492,17

55352,1

1091,8

14378,43

-

Послуги зв’язку 111,12

Вивіз мусора 836,75

 

 Всього:

1580571

140743

 

152320

11222

119291

19042,10

16337,12

 

 

 

 

 

 

 Завдяки активної діяльності батьківських комітетів , матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась , а саме:

1. На виконання Закону України «Про енергозбереження» продовжується заміна старих вікон на склопакети ( група №2,№4)

2. На виконання санітарного регламенту , за допомогою батьківської благодійної допомоги садочок забезпечено миючими та дезінфікуючими засобами;

3. За сприянням депутата та батьків вихованців , з метою забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянки продовжено роботу по благоустрою території дошкільного закладу :

- проведено ряд заходів по поліпшенню благоустрою території закладу та дитячих майданчиків:, пофарбоване спортивне обладнання майданчиків, для організації прогулянок майданчики оснащені піском, територія облаштована зеленими насадженнями;

- продовжено обрізування старих дерев;

- проведено роботу по усучасненню дизайну території дошкільного закладу.

- проведені зварювальні роботи на системі теплопостачання;

- проведено гідравлічне випробування тепломережі та частковий ремонт труби теплопостачання  у харчоблоці;

- проведено повірку вагових пристроїв, манометрів та термометрів;

- проведено заміри опору ізоляції електро приборів харчоблоку ;

-батьками випускної групи зроблено дарунок –будівельні матеріали для нового кабінету;

 - групи забезпечено достатньою кількістю  іграшкового, дидактичного та роздаткового  матеріалів;

- забезпечено постійне оформлення музичного залу до всіх свят ;

-В приміщенні харчоблоку за цей рік придбано нові ваги ;

         Від імені всього колективу велика подяка батькам вихованців за  ініціативи , підтримку і забезпечення вирішання питань  розвитку ЗДО.

 

 

 

 

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я

вихованців та педагогічних працівників.

 

                В ДНЗ дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини на основі нормативних документів: Конституція України ,Конвенція ООН про права дитини, Закону України « Про охорону дитинства» та Сімейного кодексу.

В ЗДО№ 28 «Зірочка» 17 дітей  пільгових категорій протягом 2017-2018 н.р. було  охоплено гарячим харчуванням.

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові дитини

Звільнені від оплати за харчування

На 50%

(пільгова категорія)

На 100%

(пільгова категорія)

1.Маліябвана Емануіл Елвісович

багатодітна родина

-

2.Меркун Ярослав Сергійович

багатодітна родина

-

3.Потьомкін Іван Олегович

багатодітна родина

-

4.Маліябвана Даніель Елвісович

багатодітна родина

-

5. Балаклєєнко Катерина Артемівна

-

малозабезпечена родина

6. Балаклєєнко Ганна Артемівна

-

малозабезпечена родина

7. Шаповалова Ірина Сергіївна

-

малозабезпечена родина

8.Вінницький Єгор Дмитрович

-

Посвідчення ЧАЕС

9.Дробуш Сергій Ігорович

-

Посвідчення ЧАЕС

10.Гайдашук Кирило Констянтинович

-

АТО

11.Кириченко Вікторія Сергіївна

-

АТО

12.Сурдал Крістіна Миколаївна

-

АТО

13.Дудник Олег Олексійович

-

АТО

14.Пенда Злата Русланівна

-

АТО

15.Заєць Кіра Ігорівна

-

АТО

16. Чмарін Саша

 

АТО

17. Дерун Максим

 

АТО

 

          Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу. В закладі організовано харчування працівників ( 2блюдо) за попередньою оплатою працівників.

  Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

           Всі педпрацівники отримують надбавку за вислугу років та категорію.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту». 

          Для працівників закладу проводиться урочисті заходи до Дня працівників освіти, 8 Березня, Нового року, до 1 червня, Дня незалежності, запрошується колектив і на участь у міських та обласних заходах.

         Що стосується питання виконавської дисципліни, то можна сказати, що всі доручення виконувалися вчасно як мною так і працівниками закладу.

 

Дотримання вимог охорони дитинства ,

техніки безпеки, санітарно-гігієнічних

та протипожежних норм.

          Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

          Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: « Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і т.і.

         Велику зацікавленість дітей відмічаємо під час екскурсій до пожежної частини та зустрічей з представниками МЧС і ДАІ.

      З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання. У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи з запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до районного управління освіти. Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят. Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. На виробничих нарадах були висвітлені питання щодо санітарних правил улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ. Упродовж року були проведені наступні форми роботи з дітьми: щомісячно у групах дошкільного віку проводилися заняття щодо запобігання дитячого травматизму, заходи по ознайомленню дітей з правилами дорожнього руху, а один раз на тиждень у другій половині дня в усіх групах проводилися бесіди та розваги щодо запобігання та профілактики дитячого травматизму. У травні  був проведений «Тиждень  безпеки життєдіяльності». Під час тижня безпеки було проведено наступні заходи щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму: заняття із закріплення правил безпечної поведінки в природі, пожежної безпеки, безпеки на дорогах, безпеки в побуті тощо, бесіди за цими темами, сюжетно-рольові, дидактичні, рухливі ігри з даної тематики, моделювання ситуації пожежної тривоги

  

 У 2017/2018 навчальному році нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу не зареєстровано., Систематично проводились різні форми роботи з батьками – загальні та групові батьківські збори, консультації, лекторії, круглі столи, систематичне оновлення рекомендаційних матеріалів за всіма лініями розвитку, розміщених в інформаційних куточках. Робота з батьками з правового виховання охоплювала коло питань з таких тем: «Попередження дитячого травматизму – спільне завданняЗДО  і сім`ї», «Спільна робота сім`ї та дошкільного закладу з фізичного виховання», «Вікові особливості дошкільника», «Етика стосунків у сім’ї», «Типові помилки у сімейному вихованні», «Культура спілкування», «Розвиваючі ігри». Ці заходи сприяли підвищенню педагогічної обізнаності батьків.

 

        Участь у спільних святах, конкурсах та виставках закладу, відвідуванні відкритих заняттях сприяла зацікавленості батьків до роботи з їх дітьми у дошкільному закладі. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами. Велика увага роботі з батьками приділялась практичним психологом закладу: виступи на батьківських зборах за темами : «Інформація для небайдужих батьків майбутніх першокласників», «Адаптація дитини до умов нової групи»; оновлення матеріалу в батьківських куточках з питань психологічного розвитку дошкільників; проводились індивідуальні та групові консультації батьків.

       Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації (індивідуальна робота вихователів і практичного психолога з дітьми з важкою адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота з батьками) по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в дитячому садку - чергування освітньо-ігрової діяльності та фіізкультурного дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, пальчикової гімнастики тощо. Результатом цієї роботи є динаміка зниження вірусних та гострих простудних захворювань в групі ясельного віку . Багато цікавих заходів підготовлено та проведено разом із вихованцями під час Тижня психології. Родзинкою цього навчального року  можу назвати день майстер-класів для вихованців та їх батьків , підготовлений та проведений практичним психологом за участю вихователів вікових груп. Започаткована форма роботи « Кулінарна -терапія» також заслуговує на відзначення , продовження та розвиток, тому, що викликає зацікавлення дітей, прояв емоцій та набуття знань.

 

 

 

Забезпечення організації харчування

та медичного обслуговування вихованців і працівників

         

                   У дошкільному закладі на постійному контролі перебуває питання раціонального харчування. Загальне керівництво організацією харчування здійснюю я. Як керівник контролюю діяльність завгоспа, медичної сестри, кухарів. Робота з організації харчування дітей ЗДО здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006р №298/227.

        Усі продукти харчування, що надходять до ЗДО відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновкамисанітарно-епідеміологічної експертизи.

        Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей  є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медичною сестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби – корекція харчування.

       Медичною сестрою Колодєєвою І.І. та завкомірником Воробйовою Г.В.постійно контролюється прийом продуктів від постачальників, про що свідчить вся наявна документація: сертифікати якості, ветеринарні довідки, експертні висновки щодо якості продуктів харчування. З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь здійснюється контроль за умовами зберігання, дотримання строків реалізації продуктів і технологією приготування їжі.

  

                Регулярно проводиться зняття проб їжі, виставляються добові проби. Старша медсестра контролює  санітарний стан харчоблоку, дотримання особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів, ведеться необхідна документація.

       Для організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню.       Режим харчування у кожній віковій групі дошкільного закладу дотримується. Роздача їжі проводиться згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Постійно дотримується питний режим.

       Вихователі дотримуються вимог у вихованні культурно-гігієнічних навичок у дітей, помічники вихователів виконували санітарні правила організації харчування в групах.

            Грошові норми харчування дотримуються в межах 16грн гр. в день для дітей ясельного віку та 23 грн. в день для дітей садового віку .Робота з організації харчування дошкільників в ЗДО ведеться на достатньому рівні. 

          Виконання норм харчування у 2017-2018н.р. виконано лише на 67,9%. Це пояснюється стримким підняттям цін на продукти харчування протягом 2017-2018навчального року. З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю. З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв. Представниками моніторінгової групи   здійснювався контроль за організацією харчування дітей у дошкільному закладі. За результатами перевірок порушень не виявлено. Головною проблемою лишається необхідність капітального ремонту харчоблоку . З клопотанням ,про фінансування такого капітального ремонту адміністрація закладу звернулася до управління освіти міської ради м.Кропивницького у 2017р.

           Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини. Щоквартально старшою медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД

Аналізуючи стан відвідування дітьми дошкільного закладу визначено, що відвідування дітьми дошкільного закладу у 2017/2018н.р.  склало 76%, що є  достатнім.    Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2017/2018 навчальний рік.  Захворюваність склала  орієнтовно 15%. Збільшилась кількість випадків захворюваності ОРВІ та ротовірусну інфекцію. Зменшилась захворюваність ангіною, пневмонією, крапельними інфекціями. Зовсім відсутні такі захворювання, як вітряна віспа. Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

 • Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.
 • Організація порядку направлення на обовязкове щеплення дітей.
 • Дотримання вимог санітарії.
 • Здійснення загартування вихованців.
 • Організація фізичного виховання.
 • Чітке дотримання режиму.
 • Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дотачаю амбулаторією.

      Регулярно проводились антропометричні вимірювання дітей. Ясельна група –1 раз на місяць, дошкільні – 1 раз у квартал. Щодня проводиться огляд дітей на педікульоз . Згідно графіку всі працівники ДНЗ проходять медичний огляд. Заклад забезпечений медикаментами у повному обсязі . Велика роз’яснювальна робота, щодо запобігання кишковим захворюванням, організації харчування проводилась медичним працівником. Вчасно проведені лаборатопні дослідження піску та інші мікробіологічні дослідження.

Виконання Закону України

«Про звернення громадян»

          На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Харківської облдержадміністрації № 455 від 13.05.1997 року «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкціїї з діловодства за зверненням громадян»,  в ЗДОі № 28  проведено ряд заходів, а саме : ведуться  журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян. Порушені питання розглянуті, надані відповіді .

 

              За для підвищення іміджу даного дошкільного закладу, презентації його громакісті міста, поширення інформації про навчально-виховний процес в закладі, для  налагодження взаємозв’язку з батьками вихованців , тісної співпраці з іншими  дошкільними закладами міста та України  у 2017-2018 н.р. нами підтримується активне наповнення сайту дошкільного закладу .

              Зважаючи на вище викладене, у ЗДО№ 28 налагоджено партнерські відносини з:

- управлінням освіти   міської ради М.Кропивницького,

- центром  методичної та соціально педагогічної служби управління освіти;

- Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

- відділом фізкультури і спорту Кіровоградської міської ради (зустрічі  із спортсменами - ветеранами на наших спортивних святах)

- навчально-виховним  комплексом  "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 економіко-правовий ліцей "Сучасник"

- дитячим поліклінічним відділення № 1( цікаві лікарі відповідають на запитання батьків на батьківських зборах) ,

-МНС Кіровоградської області,(екскурсії, зустрічі в садочку)

-краєзнавчим музеєм м. Кропивницького;

 - міськім театром ляльок, (екскурсії)

- закладом культури «бібліотека ім. Чижевського»,

- музичною школю №1,( виступи в садочку маленьких музикантів школи)

- Кропивницькою письменницею О.Горобець,

- громадською організацією «Серця матерів»

та іншими дошкільними  та загально освітніми закладами.

             Тому можна впевнено сказати, що мною зроблені відповідні кроки щодо формування нового ставлення громади міста Кіровограда до дошкільного навчання та виховання  дітей.

             Отже хочеться сподіватися, що спільними зусиллями, тісною співпрацею всіх - наш дитячий садочок буде дійсно успішним.

              Впевнена дошкільники – це особливі люди, які самовіддано ставляться до своєї справи, постійно проявляючи творчість і винахідливість.

             Всім присутнім бажаю міцного здоров'я, творчої наснаги, взаєморозуміння ,успіху та перемог.

 

 

 

 

Звіт  завідувача Пивоварової С.В.

перед педагогічним колективом та громадкіськістю   2016-2017н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Вибір лічильної комісії

3. Звіт завідувача.

4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5. Таємне голосування.

 

     Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№28« Зірочка»  розташований за адресою: м.Кіровоград  210015 , Студентський бульвар  8-А , розрахований на 4 групи. На даний час в дошкільному закладі функціонує 4 групи : 1ясельного та 3дошкільного віку:

- група ясельного  віку 3-го року життя;

- перша молодша група 4-го року життя;

- друга молодша група 5-го року життя;

- старша група 6-го року життя.

         Групи комплектуються за віковими ознаками. Відвідує заклад 104 дитини  дошкільного віку.

        Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти в дошкільному навчальному закладі перебувають за наступним режимом роботи груп:

- група № 1 - 12 годин перебування;

- група № 2 – 10,5 годин перебування;

- група № 3 – 10,5  годин перебування;

- група № 4 -  10,5 годин перебування;

 

Прийом дітей до закладу, відповідає вимогам п.п.6-10 Положення про дошкільний навчальний заклад.

         За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, а також у літній оздоровчий період (75 днів), що відповідає нормативно-правовим вимогам.

         Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснює завідувач за заявою батьків, яка зберігається в особовій справі дитини 3 роки згідно Номенклатури.

         Слід відмітити, що комплектація груп  та кадрів в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до наказу по закладу (наказ №112/о від 01.09.2016 року ).

         Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється завідувачем протягом календарного року.

         Адміністрація закладу при комплектуванні груп чітко дотримується санітарно- гігієнічних вимог та правил утримання дітей в закладі. Витримуються нормативи наповнюваності груп дітьми.

          Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільний захист»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»

- Наказу Міністерства освіти України від 20.04.2015 р. №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

-Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом міністерства освіти і науки України від 16.-6.2015року № 641 і Планом заходів Міністерства освіти і науки України щодо ії реалізації

а також, відповідно власного Статуту, та річного плану роботи.

              Навчальний заклад атестований у 2011 за наслідками державної атестаційної експертизи Наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 12.12.2011року № 497 визнаний атестованим, за рівнем дошкільної освіти.

             Засновником дошкільного навчального закладу № 28 є  управління освіти Кіровоградської міської  ради. Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює завідувач дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) № 28» Зірочка» Пивоварова Світлана Віталіївна, згідно із Статутом.

            Відповідно до наказу управління освіти Кіровоградської міської від 16.09.2016 року №695/о «Про проведення комплексних перевірок в дошкільних навчальних закладах міста в 2016-2017 навчальному році»12.01 та 13.01.2017 року відбулася комплексна перевірка дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №28 «Зірочка».

    Встановлено:

           Оновлений інтер’єр приміщення, який відповідає санітарно-гігієнічним і художньо-естетичним вимогам. Стіни коридору, приймальні закладу прикрашають вироби, зроблені вихователями, національна символіка та виставка дитячих робіт.

            У навчальному закладі створені умови для навчання і виховання дітей.  Для оптимального рухового режиму є в наявності спортивний та ігрові майданчики, музичний зал, обладнання для загартування. Просторий світлий музично-спортивний зал обладнаний всім необхідним для проведення музичних занять з дітьми, розваг, свят: піаніно, телевізор , проектор з екраном, ігровий матеріал, дитячі музичні інструменти. Для фізкультурних занять: швецька стінка, гімнастичні лави, похилі дошки, , дуги для підлізання , м’ячі, обручі, скакалки та інший спортивний інвентар. Центральна стіна залу естетично оформлена, змінюється посезонно та з урахуванням тем свят, що проводяться.  Групові приміщення забезпечені необхідним обладнанням, іграшками, посібниками, навчально-методичною літературою згідно типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок. У кімнатах дотримується температурний режим, виконуються правила техніки безпеки.

           Територія дошкільного закладу відповідає санітарним нормам, її площа становить 5011,50 кв.м. Заклад має огорожу, зеленні насадження, квітники.

          

         Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді,  догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

   Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

            Документація ДНЗ  ведеться відповідно до «Інструкції про ділову документацію дошкільних закладах ”. Документи зберігаються у певному місці, ведуться чітко, охайно, державною мовою з дотриманням єдиних вимог до форм і стилю їх оформлення. Книги, які веду я як керівник, прошнуровані, підписані, скріплені печаткою і зберігаються у сейфі.

В даному  дошкільному закладі діловодство покладається на завідувача. Також є секретарі педагогічної ради, атестаційної комісії загальних зборів та виробничих нарад трудового колективу.

       Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ №28 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

 

           Роботою дошкільного навчального закладу керує  Пивоварова Світлана Віталіївна з 2008 року, має  повну  вищу педагогічну освіту, педагогічний стаж 20 років . Дошкільний навчальний заклад майже повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 7 вихователів, 1 музичний керівник, 1 практичний психолог. Усього 11 педагогічних працівників . 4 педагога  – у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років.ДНЗ забезпечений педагогічними кадрами згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором.

В закладі працює 16 чоловік обслуговуючого персоналу.

Кількість педагогічних працівників – 11

-Освітній рівень педагогів:

Вища освіта – 11 осіб – 100 %,

-Фаховий рівень педагогів:

1 – вища категорія;

10 – спеціаліст;

     Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про прихід молодих спеціалістів , про потребу у  вихователях  із фаховою

 ( дошкільною) освітою.

      В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.   В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років відповідно до «Типового положення про атестацію».       

                     

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

                       З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ДНЗ №28 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

                 У 2016/2017 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

В ході вивчення організації освітньо – виховного процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу з’ясувалося, що в інноваційній діяльності педагоги за основу беруть виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» .

Зміст навчально-виховного процесу  в дошкільному навчальному закладі

В цілому, зміст освітньо-виховної роботи закладу спрямований на реалізацію завдань всебічного, гармонійного розвитку дітей, реалізацію завдань Базового компоненту дошкільної освіти.

         В кожній віковій групі створені належні умови для утримання, виховання та навчання дітей.

         Дошкільний навчальний заклад працює за   Програмою  виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

         Навчальна діяльність здійснюється згідно наказу МОН України «Про гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»  №446 від 20.04.2015 року.

Слід відмітити, що навчально-виховний процес забезпечує формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи вступом до школи.

         Для забезпечення планомірного, всеохоплюючого виконання програми в закладі розроблений пакет документів з сіткою планування навчально-виховного процесу по віковим групам. Відповідно до перспективного плану, річного плану роботи, систематично здійснюється вивчення рівня виконання та оволодіння дітьми програмовими вимогами «Рівень організації освітньої діяльності, щодо фізкультурно-оздоровчої роботи з вихованцями дошкільного закладу» (наказ від 27.10.2016 року № 128/о); «Стан роботи з організації патріотичного виховання дітей в старшій групі» (наказ від 28.01.2016 року №24/о); «Принципи взаємин між педагогами і дітьми у вирішенні завдань національно-патріотичного виховання» в другій молодшій та середній групах (наказ від 03.10.2016 року №148/0).

         За результатами вивчення складаються довідки, які обов’язково виносяться на обговорення педагогічної ради.

         Аналіз протоколів педагогічних рад показує, що всі педагогічні ради носять тематичний характер, на них розглядаються питання стану сформованості у дітей певних знань та навичок.

          Я вважаю ,що реаліями сьогодення є те ,що  навчально-виховний процес у дошкільному закладі спрямовано на забезпечення розвитку кожної дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, зміцнення фізичної і розумової працездатності. Здійснюється  він в основному шляхом інтеграції різних видів діяльності, знання подаються дітям в комплексі що сприяє не лише набуттю  знань та уявлень, а і формуванню системи знань, умінь, навичок.

             Я , як керівник дошкільного навчального закладу сьогодні чітко усвідомлюю ,що дитина зі своїми уподобаннями, інтересами, здібностями, особливостями є головним учасником освітнього процесу.

Вважаю що персональним внеском керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у 2016 -2017 н. р. стало:

            1.  Забезпечення державної політики щодо реалізації Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» у всіх вікових групах дошкільного закладу.

             2. Обладнання  і оснащення педагогічного процесу та методичного забезпечення навчально виховного процесу.

             3. Створення  згідно до Базового компоненту відповідного розвивального середовища для вихованців у кожному приміщенні дошкільного закладу.

           4. Організація  роботи творчої групи з проблеми «Розвиток патріотично – ціннісних орієнтирів дошкільників»

             5.Виконання визначених річним планом роботи основних завдань на 2016/2017н.р.,а саме:

        -Виховання національно – патріотичної особистості дитини в дошкільному віці

        -Використання LEGO-моделей, як засіб успішного виховання і дітей навчання.

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

    З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017н. р. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо - та відеоматеріалів.

 

      З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме:

Засідання педагогічної ради:

«Про підсумки роботи за 2015-2016н.р., затвердження плану роботи на 16 –17 н.рік» (вересень2016р.);

 «Патріотизм як почуття цінності» (листопад 2016р.);

«Реалізація уявлень дітей за допомогою LEGO- конструювання»(лютий 2017р.)

«Про безпеку знаємо, про здоров'я дбаємо» (травень 2017р.);

Тематичне вивчення  стану організації життєдіяльності дітей:

 - листопад   2016р. групи 2,3 «Вивчення принципів взаємин між педагогами і дітьми у вирішенні завдань національно патріотичного виховання »

- лютий 2017р. група 2 «Організація ігрової діяльності дітей молодшого дошкільного віку»

- Комплексне вивчення  стану організації життєдіяльності дітей:

- квітень 2017р. «Стан роботи з розвитку творчої ініціативи у дітей старшого дошкільного віку у процесі ігор з конструктором»

Проблемний  семінар «Формуємо національну свідомість»

Семінар-тренінг «Спостережливий вихователь – який він?»

Інтерактивний практику  «Соціальна і фінансова освіта дошкільників » 

Семінар – практикум   « Поняття « Інтегроване заняття», особливості його змісту та структури»

LEGO - тренінг«Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами конструктора LEGO»

Консультації для вихователів               Відкриті покази різних видів робіт

 

Майстер-класи: «Родинне дерево своїми руками»,

                              «Лялька – мотанка»,

                               «Сніжинка-балеринка»,

                               «Пасхальне яєчко»,

                               «Аеродизайн – прикрась зал своїми руками»

Виставки: Участь у міських виставка

Акція «Посадимо вербу та калину  »

            «Виготовлення листівок для солдатів в  АТО»

Обмін досвідом

У серпні 2016р. завідувач Пивоварова С.В.  приймає участь у роботі обласного педагогічного форуму "Якісна освіта – основа високорозвиненого суспільства" ,який проходив  у Кіровоградському національному технічному університеті  29 серпня.Форум розпочали з відкриття виставки педагогічних ідей, що презентували заклади освіти, а також вручення ключів від шкільних автобусів, що отримають опорні школи області.   До участі у форумі приїхали 495 педпрацівників, керівників районів та відділів освіти. На початку форуму виступили керівники області, які вручили двом працівникам освіти медалі "25 років незалежності України".Під час форуму освітяни обговорювали інновації в освіті, підводили підсумки минулого навчального року, а також проводили  дискусії навколо проблем, що є в освіті. На форумі діяв принцип вільного мікрофона.

 

     Через оперативний контроль за виконанням режиму дня, змін видів діяльності, оглядом медичної сестри виконанням порад психолога , систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу. Згідно плану роботи дошкільного навчального закладу на 2016/2017н.р. використовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами. Перевага надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння.

Продовжує працювати сайт ДНЗ №28.Систематично оновлюється інформація на освітній карті Кропивницького.

                                       У 2016/2017 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів.

                                                               

Кіровоградською міською організацією профспілки працівників освіти і науки України започатковано проведення міського  конкурсу професійної майстерності педагогів дошкільних навчальних закладів «Міс-Освітянка 2017». Конкурс проводиться з метою підвищення статусу педагогічних працівників системи дошкільної освіти, створення можливостей для самореалізації та розкриття творчого потенціалу педагогів дошкільних навчальних закладів.  Оцінювало молодих педагогів компетентне журі. При оцінюванні враховувалися   професійні та особисті якості педагогів, їх духовно-інтелектуальний рівень та особиста культура. Вихователь ДНЗ № 28 «Зірочка» - Заболотня Ольга Миколаївна впевнено здобула перемогу, корону та титул «Міс-Освітянка 2017», презентуючи  фільм  та своє захоплення. Весь колектив підтримував учасницю, а керівником були створені всі необхідні умови для творчого розвитку та набуття досвіду молодим педагогом.  Вважаю, що тільки у колективі однодумців можуть бути справжні перемоги. Вагомою подією стало також те, що на обласному етапі конкурсу, який проходив в рамках Тижня молодого вчителя  Заболотня Ольга Миколаївна  зайняла  також  1місце та почесне звання «Місс - Освітянка 2017». Яскрава перемога свідчить, про яскраві особистості серед педагогів дошкільного навчального закладу.

Робота з наступності із школою та батьками

              До школи у 2017 році підуть 25 дітей. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. За для реалізації цих завдань:

- ​вихователем-методистом створено інформаційно - педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків з посібниками щодо підготовки дітей до школи;

- педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;

- ​практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання;

- вихователі ДНЗ улаштовували екскурсії, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та приміщенням першокласників;

- вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах старшої дошкільної групи.

 

Вжиті завідувачем заходи щодо

охоплення навчанням дітей 5- річного віку.

                Для того, щоб спрогнозувати розвиток мережі груп ДНЗ №28 та задовольнити освітні потреби батьків відповідно до наказу МОН України від 07 травня 2007 року №1/23 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» в закладі щороку проводиться облік дітей, що проживають на закріпленій території.

         В закладі наявний наказ про організацію обліку дітей (наказ №71/0 від 27.05.2016 року ). Даним наказом створюється робоча група з обліку дітей, призначається відповідальний за організацію даної роботи, зазначаються терміни подачі узагальнених списків до управління освіти.

         Узагальнені отримані дані показали, що в закріпленому за закладом мікрорайоні проживають 228 дітей дошкільного віку, з них 91 відвідують дошкільні заклади, 137 – виховуються вдома.

         Облік дітей, що відвідують дошкільний заклад, ведеться в Журналі прибуття (вибуття) дітей та Журналі щоденного відвідування дітей. Ведення журналів відповідає вимогам Інструкції з діловодства. В кабінеті завідувача в наявності особова справа кожного вихованця, яка включає заяву про зарахування до закладу та завірену копію свідоцтва про народження.

         Дошкільний заклад відповідає потребам населення. 

 

Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження

інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

 

                        Як менеджер, керівник дошкільного закладу я постійно працюю над створенням умов для варіативності проведення освітнього процесу, упровадженням інноваційних педагогічних технологій в освітній процес ,поєдную організацію з компетентним гнучким, демократичним управлінням. Адміністрація закладу усвідомлює необхідність реалізації завдань державної політики в сфері дошкільної освіти, шляхом її модернізації та використання в практичній діяльності інноваційних форм і методів роботи.  Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, комплект “Зразковий дошкільний заклад”, у складі якого журнали «Практика управління дошкільним закладом», “Вихователь – методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник”, «Практичний психолог» та “Коза – диск” . Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, міні МО, використання кращого досвіду вихователів нашого ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при КОІПОП.

                 Своїм досягненням  у 2016-2017н.р. вважаю  продовження  роботи по впровадженню системного підходу всіх педагогів , щодо розвитку креативних здібностей вихованців .

                 Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі , яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості , мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

Реалізуючи завдання   програми, адміністрація постійно  спрямовує зусилля та стимулює педагогів на використання в роботі з дітьми інноваційних технологій.

     

       

 Вжиті завідувачем заходи щодо розвитку обдарованості дітей

  Лауреатами  конкурсу Кіровоградські зірочки  у номенації

« Образотворче мистецтво»  стали вихованці старшої групи.

 

Моя стратегічна мета виражена у формулі:

Діти + батьки + ДНЗ = радість, здоров'я, комфорт

і в цьому напрямі я намагаюсь працювати  і надалі…

 

               Результатом роботи з сім’єю стало створення мікроклімату в дошкільному закладі , в основі якого - повага до особистості людини, піклування про кожного, довірливі взаємини між дорослими й дітьми, батьками й педагогами, забезпечення усіх складових здоров’я дитини - фізичного, психічного і соціального.

              У ДНЗ в кожній групі створений батьківський комітет та загально садовий батьківський комітет, які є активними учасниками навчально – виховного процесу.

                Всі заходи проходять за участю батьків, як культурно – масові, так і навчально – виховні. Батьки беруть активну участь у різноманітних заходах: виставках, акціях, спільних проектах, екскурсіях, святах, розвагах, відкритих занять, семінарах, зборах та бесідах. В річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадкістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини .

           Яскравими,незабутніми для дітей, батьків та педагогів стали всі свята які проходили протягом року.

 

 

День Знань

Розвага до Всеукраїнського Олімпійського Тижня

Свята « Осінь – чарівниця»

Свято закосичення , родинне свято середня група

Розвага до Місячника української писемності та мови

Свята «Ялиночка краса-дива нам принесла»

Свята до 8 березня

Випускний ранок  

День захисту дітей

                 В цьому році показалися нам настільки актуальними , цікавими та пізнавальними що ми із великим задоволенням організували:

Різдвяна казка ,Старий новий рік, свято Миколая, Стрітення, День гумору, Великдень, День матері, та ін..

DSCN7614

       Шановні батьки, я вам вдячна за підготовку та участь у всіх заходах та святах. Постійну підтримку батьків ми відчували під час участі у загально міських заходах.

       Не можна не відміти цього року велику активність дітей і батьків під час проведення акції патріотичного  спрямування « Подарунок–військовослужбовцю » та співпрацю із громадською організацією « Серця матерів»

       Окремо слід зазначити велику активність ,творчий підхід, фізичну допомогу та певною мірою забезпечення проведення весняного благоустрою території закладу. Кількість батьків задіяних у проведенні суботника рекордна за останні роки. Проведена  дуже велика різнопланова робота :це й обрізка дерев ,фарбування ,викопування пнів, облаштування майданчиків, висаджування квітів та кущів, створення власного образу садочка.

       Активність дітей та батьків у підготовці своїх майданчиків приємно підтримує вихователів вікових груп та стимулює до творчості. Не можна не відмітити креативній підхід, та співпрацю з родинами на кожній групі.

      Приємно наголосити і, що  під час весняного благоустрою депутатом Кіровоградської міської ради Калапою С.Г. були надані всі необхідні для проведення робіт матеріали: фарба, пензлі ,розріджувач ,вапно для побілки дерев. Станом на 01.06.2017р. в заклад завезено пісок для дитячих пісочниць. Велика подяка депутату за розуміння ,підтримку та систематичну допомогу у вирішенні багатьох питань

       Шановні батьки Велике спасибі і вам , що вникнути в роботу намагались, із розумінням ставились до надбань, труднощів та  розділяли радість і хвилювання. Без батьківської підтримки не під силу справа для дитячих душ. Щиро вам вдячна.

        Всі працівники закладу в літку 2016 року брали активну участь у підготовці закладу до нового навчального року та по підготовці до осінньо – зимового періоду. Слід відзначити, що весь колектив працює саме під час ремонтних робіт, залучаючи до роботи родини вихованців.

 

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.

Залучення додаткових джерел фінансування.

       

             Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.   Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою. За 2016-2017навчальний рік за кошти міської ради виконані таки види робіт:

 

Рік, місяць

З якого фонду виділені кошти

Вид робіт, товарів

Кошторисна вартість, грн

Виділено коштів

Стан виконання

Примітка

2016, грудень

Бюджет розвитку

Плита здуховкою

14800

14800

Придбано

 

2016, грудень

Загальний фонд

Обстежеття технічного стану конструкції будівлі

1231,20

1231,20

Проведено
 

 

 

             Крім цього, паралельно колектив садочка ретельно готував внутрішні приміщення для прийому своїх вихованців. Так, саме працівниками ДНЗ у групах і коридорах проведено побілку, фарбування сходів, перил, \та загалом наведення ладу на території садочку.

       Дошкільний навчальний заклад набрав прекрасного вигляду завдяки спільним зусиллям багатьох людей, які дбають про те, щоб наші діти виховувались у затишку і комфорті.

 

Залишок коштів за попередній звітній період , грн. (на 01.01.2017)

Надходження благодійної допомоги за звітний період, грн. (на 01.04.2017)

Витрачено

Залишок невикористаних коштів за звітній період, грн. (на 01.04.2017)

Найменування товарів та послуг

Вартість, грн.

617

3050

Послуги інтернету

272

3395

 

        

          Завдяки активної діяльності батьківських комітетів , матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась , а саме:

1. На виконання Закону України «Про енергозбереження» продовжується заміна старих вікон на склопакети ( група №2,№4)

2. На виконання санітарного регламенту , за допомогою батьківської благодійної допомоги садочок забезпечено миючими та дезінфікуючими засобами;

3. За сприянням депутата та батьків вихованців , з метою забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянки продовжено роботу по благоустрою території дошкільного закладу :

- проведено ряд заходів по поліпшенню благоустрою території закладу та дитячих майданчиків:, пофарбоване спортивне обладнання майданчиків, для організації прогулянок майданчики оснащені піском, територія облаштована зеленими насадженнями;

- продовжено обрізування старих дерев;

- проведено роботу по усучасненню дизайну території дошкільного закладу.

- проведені зварювальні роботи на системі теплопостачання;

- проведено гідравлічне випробування тепломережі та частковий ремонт труби теплопостачання  у харчоблоці;

- проведено повірку вагових пристроїв, манометрів та термометрів;

- проведено заміри опору ізоляції електро приборів харчоблоку ;

-батьками випускної групи зроблено дарунок – меблі для групового приміщення;

 - групи забезпечено достатньою кількістю  іграшкового, дидактичного та роздаткового  матеріалів;

- забезпечено постійне оформлення музичного залу до всіх свят ;

-В приміщенні харчоблоку за цей рік придбано нову енергозберігаючу електроплиту;

         Від імені всього колективу велика подяка батькам вихованців за  ініціативи , підтримку і забезпечення вирішання питань  розвитку ДНЗ.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я

вихованців та педагогічних працівників.

 

                В ДНЗ дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини на основі нормативних документів: Конституція України ,Конвенція ООН про права дитини, Закону України « Про охорону дитинства» та Сімейного кодексу.

В дошкільному навчальному закладі ( ясла – садок) № 28 «Зірочка»

23 дитини  пільгових категорій охоплено гарячим харчуванням станом на 02.06.2017року .

 

Прізвище, ім’я та по батькові дитини

Звільнені від оплати за харчування

На 50%

(пільгова категорія)

На 100%

(пільгова категорія)

1.Маліябвана Емануіл Елвісович

багатодітна родина

-

2.Меркун Ярослав Сергійович

багатодітна родина

-

3.Потьомкін Іван Олегович

багатодітна родина

-

4.Донець Олеся Русланівна

багатодітна родина

-

5.Маліябвана Даніель Елвісович

багатодітна родина

-

6.Балаклєєнко Катерина Артемівна

-

малозабезпечена родина

7.Меркун Софія Сергіївна

багатодітна родина

-

8.Балаклєєнко Ганна Артемівна

-

малозабезпечена родина

9.Балаклеєнко Марія Артемівна

-

малозабезпечена родина

10.Романов Артем Миколайович

-

малозабезпечена родина

11.Романов Тимур Миколайович

-

малозабезпечена родина

12.Литовченко Микита Юрійович

-

малозабезпечена родина

13.Вінницький Єгор Дмитрович

-

Посвідчення ЧАЕС

14.Дробуш Сергій Ігорович

-

Посвідчення ЧАЕС

15.Гайдашук Кирило Констянтинович

-

АТО

16.Кальядт Вікторія Володимирівна

-

АТО

17.Кириченко Вікторія Сергіївна

-

АТО

18.Сурдал Крістіна Миколаївна

-

АТО

19.Пенда Злата Русланівна

-

АТО

20.Адонін Тімур Романович

-

АТО

21. Заєць Кіра Ігорівна

-

АТО

22..Дудник Дар’я Олексіївна

 

АТО

23.Дудник Олег Олексійович

 

АТО

 

          Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу. В закладі організовано харчування працівників ( 2блюдо) за попередньою оплатою працівників.

  Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

           Всі педпрацівники отримують надбавку за вислугу років та категорію.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту». 

          Для працівників закладу проводиться урочисті заходи до Дня працівників освіти, 8 Березня, Нового року, до 1 червня, Дня незалежності, запрошується колектив і на участь у міських та обласних заходах.

         Що стосується питання виконавської дисципліни, то можна сказати, що всі доручення виконувалися вчасно як мною так і працівниками закладу.

 

Дотримання вимог охорони дитинства ,

техніки безпеки, санітарно-гігієнічних

та протипожежних норм.

          Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

          Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: « Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і т.і.

         Велику зацікавленість дітей відмічаємо під час екскурсій до пожежної частини та зустрічей з представниками МЧС і ДАІ.

      З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання. У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи з запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до районного управління освіти. Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят. Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. На виробничих нарадах були висвітлені питання щодо санітарних правил улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ. Упродовж року були проведені наступні форми роботи з дітьми: щомісячно у групах дошкільного віку проводилися заняття щодо запобігання дитячого травматизму, заходи по ознайомленню дітей з правилами дорожнього руху, а один раз на тиждень у другій половині дня в усіх групах проводилися бесіди та розваги щодо запобігання та профілактики дитячого травматизму. У травні  був проведений «Тиждень  безпеки життєдіяльності». Під час тижня безпеки було проведено наступні заходи щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму: заняття із закріплення правил безпечної поведінки в природі, пожежної безпеки, безпеки на дорогах, безпеки в побуті тощо, бесіди за цими темами, сюжетно-рольові, дидактичні, рухливі ігри з даної тематики, моделювання ситуації пожежної тривоги

 

 У 2016/2017 навчальному році нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу не зареєстровано., Систематично проводились різні форми роботи з батьками – загальні та групові батьківські збори, консультації, лекторії, круглі столи, систематичне оновлення рекомендаційних матеріалів за всіма лініями розвитку, розміщених в інформаційних куточках. Робота з батьками з правового виховання охоплювала коло питань з таких тем: «Попередження дитячого травматизму – спільне завдання ДНЗ і сім`ї», «Спільна робота сім`ї та дошкільного закладу з фізичного виховання», «Вікові особливості дошкільника», «Етика стосунків у сім’ї», «Типові помилки у сімейному вихованні», «Культура спілкування», «Розвиваючі ігри». Ці заходи сприяли підвищенню педагогічної обізнаності батьків.

 

        Участь у спільних святах, конкурсах та виставках закладу, відвідуванні відкритих заняттях сприяла зацікавленості батьків до роботи з їх дітьми у дошкільному закладі. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами. Велика увага роботі з батьками приділялась практичним психологом закладу: виступи на батьківських зборах за темами : «Інформація для небайдужих батьків майбутніх першокласників», «Адаптація дитини до умов нової групи»; оновлення матеріалу в батьківських куточках з питань психологічного розвитку дошкільників; проводились індивідуальні та групові консультації батьків.

       Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації (індивідуальна робота вихователів і практичного психолога з дітьми з важкою адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота з батьками) по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в дитячому садку - чергування освітньо-ігрової діяльності та фіізкультурного дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, пальчикової гімнастики тощо. Результатом цієї роботи є динаміка зниження вірусних та гострих простудних захворювань в групах раннього віку .

 

Забезпечення організації харчування

та медичного обслуговування вихованців і працівників

         

                   У дошкільному закладі на постійному контролі перебуває питання раціонального харчування. Загальне керівництво організацією харчування здійснюю я. Як керівник контролюю діяльність завгоспа, медичної сестри, кухарів. Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006р №298/227.

        Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновкамисанітарно-епідеміологічноїекспертизи.

        Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби – корекція харчування.

       Медичною сестрою Колодєєвою І.І. та зав господарством  Колос Н.О.  постійно контролюється прийом продуктів від постачальників, про що свідчить вся наявна документація: сертифікати якості, ветеринарні довідки, експертні висновки щодо якості продуктів харчування. З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь здійснюється контроль за умовами зберігання, дотримання строків реалізації продуктів і технологією приготування їжі.

Регулярно проводиться зняття проб їжі, виставляються добові проби. Старша медсестра контролює  санітарний стан харчоблоку, дотримання особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів, ведеться необхідна документація.

       Для організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню.       Режим харчування у кожній віковій групі дошкільного закладу дотримується. Роздача їжі проводиться згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Постійно дотримується питний режим.

       Вихователі дотримуються вимог у вихованні культурно-гігієнічних навичок у дітей, помічники вихователів виконували санітарні правила організації харчування в групах.

            Грошові норми харчування дотримуються в межах 16грн гр. в день для дітей ясельного віку та 23 грн. в день для дітей садового віку .Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні. 

          Виконання норм харчування у 2016-2017н.р. виконано лише на 67,9%. Це пояснюється стримким підняттям цін на продукти харчування протягом 2016-2017навчального року. З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю. З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена . Спеціалісти управління освіти  здійснювали контроль за організацією харчування дітей у дошкільному закладі. За результатами перевірок порушень не виявлено.

         Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини.Щоквартально старшою медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД

Аналізуючи стан відвідування дітьми дошкільного закладу визначено, що відвідування дітьми дошкільного закладу у 2016/2017н.р.  склало 76%, що є  достатнім.    Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2016/2017 навчальний рік.  Захворюваність склала  орієнтовно 15%. Збільшилась кількість випадків захворюваності ОРВІ. Зменшилась захворюваність ангіною, пневмонією, крапельними інфекціями. Зовсім відсутні такі захворювання, як вітряна віспа. Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

 • Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.
 • Організація порядку направлення на обовязкове щеплення дітей.
 • Дотримання вимог санітарії.
 • Здійснення загартування вихованців.
 • Організація фізичного виховання.
 • Чітке дотримання режиму.
 • Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дотачаю амбулаторією.

      Регулярно проводились антропометричні вимірювання дітей. Ясельна група –1 раз на місяць, дошкільні – 1 раз у квартал. Щодня проводиться огляд дітей на педікульоз . Згідно графіку всі працівники ДНЗ проходять медичний огляд. ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі . Велика роз’яснювальна робота, щодо запобігання кишковим захворюванням, організації харчування проводилась медичним працівником.

Виконання Закону України

«Про звернення громадян»

          На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Харківської облдержадміністрації № 455 від 13.05.1997 року «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкціїї з діловодства за зверненням громадян»,  в дошкільному навчальному закладі № 28  проведено ряд заходів, а саме : ведуться  журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян. Порушені питання розглянуті, надані відповіді .

 

              За для підвищення іміджу даного дошкільного закладу, презентації його громакісті міста, поширення інформації про навчально-виховний процес в закладі, для  налагодження взаємозв’язку з батьками вихованців , тісної співпраці з іншими  дошкільними закладами міста та України  у 2016-2017 н.р. нами підтримується активне наповнення сайту дошкільного закладу .

              Зважаючи на вище викладене, у ДНЗ № 28 налагоджено партнерські відносини з:

- управлінням освіти  Кіровоградської міської ради,

- центром  методичної та соціально педагогічної служби управління освіти;

- Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

- відділом фізкультури і спорту Кіровоградської міської ради (зустрічі  із спортсменами - ветеранами на наших спортивних святах)

- навчально-виховним  комплексом  "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 економіко-правовий ліцей "Сучасник"

- дитячим поліклінічним відділення № 1( цікаві лікарі відповідають на запитання батьків на батьківських зборах) ,

-МНС Кіровоградської області,(екскурсії,зустрічі в садочку)

- дитячим юнацьким центром,( запрошуємо для участі у святкуванні Дня дорослішання іграшки);

- міськім театром ляльок, (екскурсії)

- закладом культури «бібліотека ім. Чижевського»,»

- музичною школю №1,( виступи в садочку маленьких музикантів школи)

- з ДЮСШ №3, ( виступи маленьких спортсменів )

- громадською організацією «Серця матерів»

та іншими дошкільними  та загально освітніми закладами.

             Тому можна впевнено сказати, що мною зроблені відповідні кроки щодо формування нового ставлення громади міста Кіровограда до дошкільного навчання та виховання  дітей.

             Отже хочеться сподіватися, що спільними зусиллями, тісною співпрацею всіх - наш дитячий садочок буде дійсно успішним.

              Впевнена дошкільники – це особливі люди, які самовіддано ставляться до своєї справи, постійно проявляючи творчість і винахідливість.

             Всім присутнім бажаю міцного здоров'я, творчої наснаги, взаєморозуміння ,успіху та перемог.

 

 

 

 

 

 

Звіт  завідувача Пивоварової С.В.

перед педагогічним колективом та громадкіськістю   2015-2016н.р.

Від 15.06.2016р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Вибір лічильної комісії

3. Звіт завідувача.

4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5. Таємне голосування.

 

     Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№28« Зірочка»  розташований за адресою: м.Кіровоград  210015 , Студентський бульвар  8-А , розрахований на 4 групи. На даний час в дошкільному закладі функціонує 4 групи : 1ясельного та 3дошкільного віку:

- група ясельного  віку 3-го року життя;

- перша молодша група 4-го року життя;

- друга молодша група 5-го року життя;

- старша група 6-го року життя.

         Групи комплектуються за віковими ознаками. Відвідує заклад 112 дітей  дошкільного віку.

        Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти в дошкільному навчальному закладі перебувають за наступним режимом роботи груп:

- група № 1 - 12 годин перебування;

- група № 2 – 10,5 годин перебування;

- група № 3 – 10,5  годин перебування;

- група № 4 -  10,5 годин перебування;

        Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільний захист»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»

- Програми «Освіта. Україна ХХІ століття» ,

а також, відповідно власного Статуту, та річного плану роботи.

              Навчальний заклад атестований у 2011 за наслідками державної атестаційної експертизи Наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 12.12.2011року № 497 визнаний атестованим, за рівнем дошкільної освіти.

             Засновником дошкільного навчального закладу № 28 є  управління освіти Кіровоградської міської  ради. Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює завідувач дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) № 28» Зірочка» Пивоварова Світлана Віталіївна, згідно із Статутом.

           Оновлений інтер’єр приміщення, який відповідає санітарно-гігієнічним і художньо-естетичним вимогам. Стіни коридору, приймальні закладу прикрашають вироби, зроблені вихователями, національна символіка та виставка дитячих робіт.

            У навчальному закладі створені умови для навчання і виховання дітей.  Для оптимального рухового режиму є в наявності спортивний та ігрові майданчики, музичний зал, обладнання для загартування. Просторий світлий музично-спортивний зал обладнаний всім необхідним для проведення музичних занять з дітьми, розваг, свят: піаніно, телевізор , проектор з екраном, ігровий матеріал, дитячі музичні інструменти. Для фізкультурних занять: швецька стінка, гімнастичні лави, похилі дошки, , дуги для підлізання , м’ячі, обручі, скакалки та інший спортивний інвентар. Центральна стіна залу естетично оформлена, змінюється посезонно та з урахуванням тем свят, що проводяться.  Групові приміщення забезпечені необхідним обладнанням, іграшками, посібниками, навчально-методичною літературою згідно типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок. У кімнатах дотримується температурний режим, виконуються правила техніки безпеки.

           Територія дошкільного закладу відповідає санітарним нормам, її площа становить 5011,50 кв.м. Заклад має огорожу, зеленні насадження, квітники.

           

         Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді,  догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

   Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

            Документація ДНЗ  ведеться відповідно до «Інструкції про ділову документацію дошкільних закладах ”. Документи зберігаються у певному місці, ведуться чітко, охайно, державною мовою з дотриманням єдиних вимог до форм і стилю їх оформлення. Книги, які веду я як керівник, прошнуровані, підписані, скріплені печаткою і зберігаються у сейфі.

В даному  дошкільному закладі діловодство покладається на завідувача. Також є секретарі педагогічної ради, атестаційної комісії загальних зборів та виробничих нарад трудового колективу.

       

Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ №28 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

         

           Роботою дошкільного навчального закладу керує  Пивоварова Світлана Віталіївна з 2008 року, має  повну  вищу педагогічну освіту, педагогічний стаж 19 років . Дошкільний навчальний заклад майже повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 7 вихователів, 1 музичний керівник, 1 практичний психолог. Усього 11 педагогічних працівників та 16 – обслуговуючого персоналу.

        ДНЗ забезпечений педагогічними кадрами згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором.

Тривалий час Кіровоградський регіон потребує випускників із фаховою – дошкільною освітою. Даний заклад не є виключенням. В садочку є потреба у кадрах , а саме вихователь  - у кількості 2 особа на час декретної відпустки, тому що станом на зараз у декретній відпустці по догляду за дитиною до 3 років перебуває 3 вихователя. Таким чином установа  поповнюється молодими кадрами  , але не в достатній мірі.

Кількість педагогічних працівників – 11

-Освітній рівень педагогів:

Вища освіта – 11 осіб – 100 %,

-Фаховий рівень педагогів:

1 – вища категорія;

10 – спеціаліст;

     Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить : про зміну  колективу, про прихід молодих спеціалістів , про потребу вихователів із фаховою ( дошкільною) освітою.

      В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.   В наявності перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років відповідно до «Типового положення про атестацію».

           УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

                       З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ДНЗ №28 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.
                 У 2015/2016 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.
В ході вивчення організації освітньо – виховного процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу з’ясувалося, що в інноваційній діяльності педагоги за основу беруть виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» та Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН молодьспорт 30.11. 2012 №1352.

 

Зміст навчально-виховного процесу  в дошкільному навчальному закладі

визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та за Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»

, що рекомендована Міністерством освіти і науки України. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з управлінням освіти Кіровоградської міської ради Організація навчально-виховного процесу здійснюється в україномовному режимі згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства»; Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції «Про права дитини»; Положення «Про дошкільний навчальний заклад»; Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Положення «Про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» наказ МОН молоді та спорту №398 від 26.04.11 р., «Положення про методичний кабінет».

                         В  останні роки в усьому світі особлива увага приділяється забезпеченню прав дітей на здобуття освіти: вносяться зміни в освітні системи, створюються умови, які дають дітям змогу розвиватися творчим особистостями, рости здоровими, захищеними від будь – яких форм насильства, з почуттям гідності. І в нашій державі реалізація права  кожної дитини на якісну дошкільну освіту є першочерговим завданням сьогодення.

                     Я вважаю,що реаліями сьогодення є те ,що  навчально-виховний процес у дошкільному закладі спрямовано на забезпечення розвитку кожної дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, зміцнення фізичної і розумової працездатності. Здійснюється  він в основному шляхом інтеграції різних видів діяльності, знання подаються дітям в комплексі що сприяє не лише набуттю  знань та уявлень, а і формуванню системи знань, умінь, навичок.

             Я , як керівник дошкільного навчального закладу сьогодні чітко усвідомлюю ,що дитина зі своїми уподобаннями, інтересами, здібностями, особливостями є головним учасником освітнього процесу.

Вважаю що персональним внеском керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у 2015 -2016 н. р. стало:

            1.  Забезпечення державної політики щодо реалізації Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» у всіх вікових групах дошкільного закладу.

             2. Обладнання  і оснащення педагогічного процесу, стану медичної бази та методичного забезпечення навчально виховного процесу.

             3. Створення  згідно до Базового компоненту відповідного розвивального середовища для вихованців у кожному приміщенні дошкільного закладу.

           4. Організація  роботи творчої групи з проблеми «Розвиток патріотично – ціннісних орієнтирів дошкільників»

5.          Виконання визначених річним планом роботи основних завдань на 2015/2016н.р.,а саме:

  5.1.фізкультурно – оздоровча робота,як засіб зміцнення дітей та формування ціннісного ставлення до свого здоров’я;

 5.2. Формування патріотичного світогляду дошкільників

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 
                       З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.
Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 н. р. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо - та відеоматеріалів.

 

                   З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме:

Засідання педагогічної ради:

 «Про підсумки роботи за 2014-2015н.р., затвердження плану роботи на15/16н.р.» (вересень);

 ««Здоров’я дитини – майбутнє України»»(грудень);

«Формування патріотичного світогляду дошкільників» (березень); «Виховуємо креативну особистість» (травень);

Тематичне вивчення  стану організації життєдіяльності дітей:

 - жовтень2015р. група №2,3  «Рівень організації освітньої діяльності щодо фізкультурно-оздоровчої роботи з вихованцями дошкільного закладу»

- лютий2016р.,група №4  «Стан роботи з організації патріотичного виховання дітей  в старшій групі.»

 Теоретико-практичний семінар ««Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності»

Інтерактивний семінар  «До школи з радістю та інтересом!»

Семінар – практикум  «Розвиток компетентності дошкільників за допомогою казки:-мистецтво працювати з казкою;нетрадиційна робота з казкою»

Консультації для вихователів

Відкриті покази різних видів робіт

Майстер-класи: «Збережи своє здоров'я сам», «Шляхи підвищення професійної майстерності педагога» , «Краса родом з Петриківки», «Вітальна

листівка в техніці - квілінг»

Виставка презентація портфоліо  педагогі  Участь у міських виставках, «Ми патріоти твої - Україно», «Нестандартне фізкультурне обладнання.»

Акція «Підтримка військовослужбовців задіяних в АТО!»

Конкурси  Найкращій осередок патріотичного виховання у віковій групі Обмін досвідом

          Через оперативний контроль за виконанням режиму дня, змін видів діяльності, оглядом медичної сестри виконанням порад психолога , систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу. Згідно плану роботи дошкільного навчального закладу на 2015/2016 н.р. використовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами. Перевага надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.
Продовжує працювати сайт ДНЗ №28  постійно оновлюється інформація, поповнюються сторінки вузьких спеціалістів, з’явився розділ « Батьківська громада інформує». За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння.
Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння інтерактивними методами роботи.
 
                 На протязі навчального року адміністрацією закладу організовувалась допомога молодим спеціалістам  Бордюг Р.Р., Рисленко Ю.К,Заболотній О.М. з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів. Бордюг Р.Р., Рисленко Ю.К стали учасниками виїзного семінару – практикуму молодих спеціалістів закладів освіти на базі меморіального музею педагога – новатора В.О.Сухомлинського смт. Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області.
                                       У 2015/2016 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

                                                               

Кіровоградською міською організацією профспілки працівників освіти і науки України започатковано проведення міського  конкурсу професійної майстерності педагогів дошкільних навчальних закладів «Міс Освіта 2016»

Конкурс проводиться з метою підвищення статусу педагогічних працівників системи дошкільної освіти, створення можливостей для самореалізації та розкриття творчого потенціалу педагогів дошкільних навчальних закладів. Педагоги нашого ДНЗ  теж долучилися до справи, в конкурсі брала участь  практичний психолог ДНЗ- Корінь Інна Дмитрівна. Оцінювало вихователів компетентне журі. При оцінюванні враховувалося знання вихователями концепції дошкільного виховання та новітніх методик виховання та навчання дітей дошкільного віку, а також   професійні та особисті якості педагогів, їх духовно-інтелектуальний рівень та особиста культура. Корінь І.Д презентувала фільм  про методи і форми роботи з дітьми,та здобула титул Міс- Вишуканість- 2016

 

Робота з наступності із школою та батьками
              До школи у 2016 році підуть 25 дітей. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. За для реалізації цих завдань:
- ​вихователем-методистом створено інформаційно - педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків з посібниками щодо підготовки дітей до школи;
- педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;
- ​практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання;
- вихователі ДНЗ улаштовували екскурсії, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та приміщенням першокласників;
- вчителі початкових класів приймали участь у батьківських зборах старшої дошкільної групи.
-з  метою попередження прояву шкільної дезадаптації  між педагогами ДНЗ,педагогами початкової ланки гімназії імені Т.Шевченка та спеціалістами ЦПМПС у вересні 2015року було проведено спільну он-лайн конференцію  на тему « Я-школяр!»

 

             

 

 

Вжиті завідувачем заходи щодо

охоплення навчанням дітей 5- річного віку.

        Відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» № 1/9-263 від 07.05.2007 року у 2015-2016 н. р. в дошкільному закладі було складено план заходів щодо обліку дітей дошкільного віку прилеглого мікрорайону. На основі банку даних дітей в закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ проводилась активна робота в напрямку пропаганди дошкільної освіти. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі. Забезпечено проведення пропаганди дошкільної освіти для мешканців мікрорайону через сайт – ДНЗ № 28» Зірочка»

 

Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження

інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

    Своїм досягненням  у 2015-2016н.р. вважаю  продовження  роботи по впровадженню системного підходу всіх педагогів , щодо розвитку креативних здібностей вихованців . Результатом даного напрямку   стала проектна діяльність та  виготовлення мультфільму із використанням пластилінової  анімації « Пригоди в казковому лісі» ,створеного вихователем Марченко Т.В. та Рескаленко О.В. за участю вихованців середньої групи та їх батьків .

                                 У травні поточного року в дошкільному закладі проводились відкриті заходи для педагогів - слухачів курсів підвищення  кваліфікацію на курсах у комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2016 році   з метою пропаганди та розповсюдження досвіду роботи.

Педагогами закладу була представлено  систему роботи закладу ,щодо розвитку креативних здібностей вихованців та представлено  сучасне інтегроване заняття  з валеології вихователь Сорокіна Т.В. « Про здоров’я  треба дбати».

 

                   Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі , яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості , мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного обміну досвідом,осучаснення методичних надбань, опрацювання нових періодичних  видань, оновлення дидактичних матеріалів. Реалізуючи завдання   програми, адміністрація постійно  спрямовує зусилля та стимулює педагогів на використання в роботі з дітьми інноваційних технологій.

                В даній тематиці не можна не зупинитися на досягненнях цього року –  створених вихователями разом із дітьми спільних  відео проектах , створених із використанням сучасних комп’ютерних технологій та презентованих родинам під час батьківських зборів . Данні відео продукти – це є перші кроки до цікавих відкриттів до яких прагне весь колектив педагогів разом із завідувачем.

               Лауреатом конкурсу Кіровоградські зірочки цього року став Чернишов Гліб із віршем « Моя країна Україна»

      

 

 

 

Моя стратегічна мета виражена у формулі:

Діти + батьки + ДНЗ = радість, здоров'я, комфорт

і в цьому напрямі я намагаюсь працювати  і надалі…

 

 

 

               Результатом роботи з сім’єю стало створення мікроклімату в дошкільному закладі , в основі якого - повага до особистості людини, піклування про кожного, довірливі взаємини між дорослими й дітьми, батьками й педагогами, забезпечення усіх складових здоров’я дитини - фізичного, психічного і соціального.

 

              У ДНЗ в кожній групі створений батьківський комітет та загально садовий батьківський комітет, які є активними учасниками навчально – виховного процесу.

                Всі заходи проходять за участю батьків, як культурно – масові, так і навчально – виховні. Батьки беруть активну участь у різноманітних заходах: виставках,акціях,спільних проектах, екскурсіях, святах, розвагах, відкритих занять, семінарах, зборах та бесідах. В річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадкістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини .

           Яскравими,незабутніми для дітей, батьків та педагогів стали всі свята які проходили протягом року. Поряд з цим слід відмітити,що на високому рівні було організовано і більшість свят та розваг, які не були заплановані6

День Знань

                

 

 

Розвага до Всеукраїнсог Олімпійського Тижня

 

                

 

Свята « Осінь – чарівниця»

Розвага до Місячника української писемності та мови

Свята «Ялиночка краса-дива нам принесла»

Свята до 8 березня

Випускний ранок  

День захисту дітей

                 В цьому році  виявилися актуальними , цікавими та пізнавальними такі розваги:

Різдвяна казка ,Старий новий рік,свято Миколая, Стретіння, День гумору, Великде нь,День матері,та ін..

   Шановні батьки, я вам вдячна за підготовку та участь у всіх заходах та святах. Постійну підтримку батьків ми відчували під час участі у загально міських заходах,а саме:

Осінній ярморок:

 

Виставка-ярмарка « Веливодній кошик»

 

             

 

Виставка «Україна у вишиванці»

                 

 

 

      Не можно не відміти цього року велику активність дітей і батьків під час проведення акції патріотичного  спрямування « Подарунок на 8 березня жінці –військовослужбовцю ».

    

        Окремо слід зазначити велику активність ,творчий підхід, фізичну допомогу та певною мірою забезпечення проведення весняного благоустрою території закладу. Кількість батьків задіяних у проведенні суботника рекордна за останні роки. Проведена  дуже велика різнопланова робота:це й обрізка дерев ,фарбування ,викопування пнів, облаштування майданчиків, висаджування квітів та кущів,створення власного образу садочка.

Активність дітей та батьків у підготовці своїх майданчиків приємно підтримує вихователів вікових груп та стимулює до творчості. Не можна не відмітити креативній підхід, та співпрацю з родинами на кожній групі.

       Шановні батьки Велике спасибі , що вникнути в роботу намагались, із розумінням ставились до надбань, труднощів та  розділяли радість і хвилювання. Без батьківської підтримки не під силу справа для дитячих душ. Щиро вам вдячна.

        Всі працівники закладу в літку 2015 року брали активну участь у підготовці закладу до нового навчального року та по підготовці до осінньо – зимового періоду. Слід відзначити, що весь колектив працює саме під час ремонтних робіт, залучаючи до роботи родини вихованців.

                                   

 

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.

Залучення додаткових джерел фінансування.

       

             Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Варто відмітити, що осторонь наших проблем, що стосуються матеріальних затрат, не стоїть міська рада та управління освіти Кіровоградської міської ради.

       Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим міською радою. За 2015-2016 навчальний рік за кошти міської ради виконані таки види робіт:

       У 1,2 кварталі 2016 р. у дитячому закладі  тривали монтажно-будівельні роботи по встановленню нових сучасних  ящиків керування електроенергією у підвальному приміщення та приміщенні харчоблоку,виконані ремонтні роботи  по монтажу вводного провода та земельні роботи по підведенню електропостачання до приміщення пральні. Проведено освітлення у підвальному приміщенні та проведено підключення водонагрівачів. На матеріали  виділено 47,141грн. ,проведені роботи 6000грн.

 

               

   

             Крім цього, паралельно колектив садочка ретельно готував внутрішні приміщення для прийому своїх вихованців. Так, саме працівниками ДНЗ у групах і коридорах проведено побілку, фарбування сходів, перил, \та загалом наведення ладу на території садочку.

       Дошкільний навчальний заклад набрав прекрасного вигляду завдяки спільним зусиллям багатьох людей, які дбають про те, щоб наші діти виховувались у затишку і комфорті.

          Завдяки активної діяльності батьківських комітетів , матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась , а саме:

1. На виконання Закону України «Про енергозбереження» продовжується заміна старих вікон на склопакети ( група №2,№3)

2. На виконання «Санітарних правил утримання ДНЗ» продовжено програму поточних ремонтів санвузлів ,мийок та кухні.

3. З метою забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянки продовжено роботу по благоустрою території дошкільного закладу:

- проведено ряд заходів по поліпшенню благоустрою території закладу та дитячих майданчиків:, пофарбоване спортивне обладнання майданчиків, для організації прогулянок майданчики оснащені піском, територія облаштована зеленими насадженнями. В цьому році повноцінно працюють діти із вихователями га городі,який вже зараз приносить урожай;

- продовжено обрізування старих дерев;

- за сприянням  управлінням освіти вирішено питання  щодо обрізування тополі  у кількості 12 дерев .

- проведено роботу по усучасненню дизайну території дошкільного закладу.

- проведені зварювальні роботи на системі теплопостачання;

- проведено гідравлічне випробування тепломережі;

-  проведено заміри опору ізоляції електро приборів харчоблоку ;

-батьками випускної групи зроблено дарунок - новий телевізор для використання в роботі педагогів закладу;

-В приміщенні харчоблоку за цей рік:

 проведено повірку вагів ,частково замінено посуд, відремонтований холодильник, ,декілька разів проводився ремонт плити;

- батьки забезпечили  миючі,порошок для прання та канцелярські товари .У групах частково оновлено посуд.

- групи забезпечено достатньою кількістю  іграшкового, дидактичного та роздаткового  матеріалів;

- забезпечено постійне оформлення музичного залу до всіх свят та придбано маски наголовникі у кількості 10шт.

         Від імені всього колективу велика подяка батькам вихованців за  ініціативи , підтримку і забезпечення вирішання питань  розвитку ДНЗ.

Екраеізація топол

  

              

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я

вихованців та педагогічних працівників.

 

                В ДНЗ дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини на основі нормативних документів: Конституція України ,Конвенція ООН про права дитини,Закону України « Про охорону дитинства» та Сімейного кодексу.

15 дітей пільгових категорій охоплено гарячим харчуванням станом на 07.06.2016 року в дошкільному навчальному закладі ( ясла – садок) № 28 « Зірочка»

 

Прізвище, ім’я та по батькові дитини

Звільнені від оплати за харчування

На 50%

(пільгова категорія)

На 100%

(пільгова категорія)

1.Маліябвана Емануіл Елвісович

багатодітна родина

-

2.Меркун Ярослав Сергійович

багатодітна родина

-

3.Потьомкін Іван Олегович

багатодітна родина

-

4.Донець Олеся Русланівна

багатодітна родина

-

5.Іванченко Лілія Миколаївна

багатодітна родина

-

6.Балаклєєнко Катерина Артемівна

багатодітна родина

-

7.Меркун Софія Сергіївна

багатодітна родина

-

8.Дмитриєва Софія Русланівна

багатодітна родина

-

9.Балаклеєнко Марія Артемівна

багатодітна родина

-

10.Іванченко Микола Миколайович

багатодітна родина

 

11.Гайдашук Кирило Констянтинович

-

АТО

12.Кальядт Вікторія Володимирівна

-

АТО

13.Бертнік Софія Владиславівна

-

АТО

14.Кириченко Вікторія Сергіївна

-

АТО

15.Сурдал Крістіна Миколаївна

-

АТО

 

 

 

 

 

       Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу. В закладі організовано харчування працівників ( 2блюдо) за попередньою оплатою працівників.

  Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

           Всі педпрацівники отримують надбавку за вислугу років та категорію.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту». 

          Для працівників закладу проводиться урочисті заходи до Дня працівників освіти, 8 Березня, Нового року, до 1 червня, Дня незалежності, запрошується колектив і на участь у міських та обласних заходах.

 

             Що стосується питання виконавської дисципліни, то можна сказати, що всі доручення виконувалися вчасно як мною так і працівниками закладу.

Дотримання вимог охорони дитинства ,

техніки безпеки, санітарно-гігієнічних

та протипожежних норм.

          Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

          Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: « Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і т.і.

         Велику зацікавленість дітей відмічаємо під час екскурсій до пожежної частини та зустрічей з представниками МЧС і ДАІ.

      З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання. У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи з запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до районного управління освіти. Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят. Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. На нараді №1 від 07.09.15 при завідувачі були розглянуті питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань. На виробничих нарадах були висвітлені питання щодо санітарних правил улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ. Упродовж року були проведені наступні форми роботи з дітьми: щомісячно у групах дошкільного віку проводилися заняття щодо запобігання дитячого травматизму, заходи по ознайомленню дітей з правилами дорожнього руху, а один раз на тиждень у другій половині дня в усіх групах проводилися бесіди та розваги щодо запобігання та профілактики дитячого травматизму. У травні  був проведений «Тиждень  безпеки життєдіяльності». Під час тижня безпеки було проведено наступні заходи щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму: заняття із закріплення правил безпечної поведінки в природі, пожежної безпеки, безпеки на дорогах, безпеки в побуті тощо, бесіди за цими темами, сюжетно-рольові, дидактичні, рухливі ігри з даної тематики, моделювання ситуації пожежної тривоги.

                            

 

 У 2015/2016 навчальному році нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу зареєстровано 1 випадок травматизму , який проаналізовано та зроблено висновки. Систематично проводились різні форми роботи з батьками – загальні та групові батьківські збори, консультації, лекторії, круглі столи, систематичне оновлення рекомендаційних матеріалів за всіма лініями розвитку, розміщених в інформаційних куточках. Робота з батьками з правового виховання охоплювала коло питань з таких тем: «Попередження дитячого травматизму – спільне завдання ДНЗ і сім`ї», «Спільна робота сім`ї та дошкільного закладу з фізичного виховання», «Вікові особливості дошкільника», «Етика стосунків у сім’ї», «Типові помилки у сімейному вихованні», «Культура спілкування», «Розвиваючі ігри». Ці заходи сприяли підвищенню педагогічної обізнаності батьків.

 

        Участь у спільних святах, конкурсах та виставках закладу, відвідуванні відкритих заняттях сприяла зацікавленості батьків до роботи з їх дітьми у дошкільному закладі. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами. Велика увага роботі з батьками приділялась практичним психологом закладу: виступи на батьківських зборах за темами : «Інформація для небайдужих батьків майбутніх першокласників», «Адаптація дитини до умов нової групи»; оновлення матеріалу в батьківських куточках з питань психологічного розвитку дошкільників; проводились індивідуальні та групові консультації батьків.

 

Забезпечення організації харчування

та медичного обслуговування вихованців і працівників

         

                   У дошкільному закладі на постійному контролі перебуває питання раціонального харчування. Загальне керівництво організацією харчування здійснюю я. Як керівник контролюю діяльність завгоспа, медичної сестри, кухарів. Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006р №298/227.

 

 

        Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновкамисанітарно-епідеміологічноїекспертизи.

        Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби – корекція харчування.

       Медичною сестрою Колодєєвою І.І. та зав господарством  Колос Н.О.  постійно контролюється прийом продуктів від постачальників, про що свідчить вся наявна документація: сертифікати якості, ветеринарні довідки, експертні висновки щодо якості продуктів харчування. З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь здійснюється контроль за умовами зберігання, дотримання строків реалізації продуктів і технологією приготування їжі.

   

                          

 

 

Регулярно проводиться зняття проб їжі, виставляються добові проби. Старша медсестра контролює  санітарний стан харчоблоку, дотримання особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів, ведеться необхідна документація.

       Для організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню. На жаль, за відсутності коштів С-вітамінізація не проводиться.

       Режим харчування у кожній віковій групі дошкільного закладу дотримується. Роздача їжі проводиться згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Постійно дотримується питний режим.

       Вихователі дотримуються вимог у вихованні культурно-гігієнічних навичок у дітей, помічники вихователів виконували санітарні правила організації харчування в групах.

 

         Грошові норми харчування дотримуються в межах 16грн гр. в день для дітей ясельного віку та 23 грн. в день для дітей садового віку .Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні. 

          Виконання норм харчування у 2015-2016н.р. виконано лише на 67,9%. Це пояснюється стримким підняттям цін на продукти харчування протягом 2015-2016 навчального року. З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю. З метою впровадження науково-обґрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільному закладі розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена СЕС. Для приготування страв вживалася тільки йодована сіль. Спеціалісти санітарно-епідеміологічної служби, управління освіти  здійснювали контроль за організацією харчування дітей у нашому дошкільному закладі. За результатами перевірок порушень не виявлено.

МЕДИЧНИЙ СУПРОВІД

Аналізуючи стан відвідування дітьми дошкільного закладу визначено, що відвідування дітьми дошкільного закладу у 2015/2016 склало 76%, що є  достатнім.    Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2015/2016 навчальний рік.  Захворюваність склала  орієнтовно 15%. Збільшилась кількість випадків захворюваності ОРЗ. Зменшилась захворюваність ангіною, пневмонією, крапельними інфекціями. Зовсім відсутні такі захворювання, як вітряна віспа. Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

 • Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

 • Організація порядку направлення на обовязкове щеплення дітей.

 • Дотримання вимог санітарії.

 • Здійснення загартування вихованців.

 • Організація фізичного виховання.

 • Чітке дотримання режиму.

 • Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

      Регулярно проводились антропометричні вимірювання дітей. Ясельна група –1 раз на місяць, дошкільні – 1 раз у квартал. Щодня проводиться огляд дітей на педікульоз та чесотку. Згідно графіку всі працівники ДНЗ проходять медичний огляд. ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі за рахунок благодійних внесків батьків: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах. Велика роз’яснювальна робота щодо запобігання кишковим захворюванням, організації харчування проводилась медичним працівником.

   

    

Виконання Закону України

«Про звернення громадян»

          На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Харківської облдержадміністрації № 455 від 13.05.1997 року «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкціїї з діловодства за зверненням громадян»,  в дошкільному навчальному закладі № 28  проведено ряд заходів, а саме : ведуться  журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян. Порушені питання розглянуті, надані відповіді .

 

              За для підвищення іміджу даного дошкільного закладу, презентації його громакісті міста, поширення інформації про навчально-виховний процес в закладі, для  налагодження взаємозв’язку з батьками вихованців , тісної співпраці з іншими  дошкільними закладами міста та України  у 2015-2016 н.р. нами підтримується активне наповнення сайту дошкільного закладу, розроблено власний логотип «Зірочки».

              Зважаючи на вище викладене, у ДНЗ № 28 налагоджено партнерські відносини з:

- управлінням освіти  Кіровоградської міської ради,

- центром  методичної та соціально педагогічної служби управління освіти;

- Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

- Кіровоградським обласним телебаченням;

- відділом фізкультури і спорту Кіровоградської міської ради (зустрічі  із спортсменами - ветеранами на наших спортивних святах)

- навчально-виховним  комплексом  "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 економіко-правовий ліцей "Сучасник"

- дитячим поліклінічним відділення № 1( цікаві лікарі відповідають на запитання батьків на батьківських зборах) ,

-МНС Кіровоградської області,(екскурсії,зустрічі в садочку)

- дитячим юнацьким центром,( запрошуємо для участі у святкуванні Дня дорослішання іграшки);

- сімейним Монтессорі центром « Ладушкі» (виступи педагогів центру на батьківських зборах, організація спільних заходів для дітей );

- міськім театром ляльок, (екскурсії)

- закладом культури «бібліотека ім. Чижевського»,» бібліотека ім..Гайдара»,

- музичною школю №1,( виступи в садочку маленьких музикантів школи)

- з ДЮСШ №3, ( виступи маленьких спортсменів )

та іншими дошкільними  та загально освітніми закладами.

             Тому можна впевнено сказати, що мною зроблені відповідні кроки щодо формування нового ставлення громади міста Кіровограда до дошкільного навчання та виховання  дітей.

             Отже хочеться сподіватися, що спільними зусиллями, тісною співпрацею всіх - наш дитячий садочок буде дійсно успішним.

              Вважаю , що дитинство швидко проходить , але саме воно визначає все наше. За великим рахунком, вищою освітою насправді є дошкільна, всі інші - просто професійні.

              Впевнена дошкільники – це особливі люди, які самовіддано ставляться до своєї справи, постійно проявляючи творчість і винахідливість.

             Всім присутнім бажаю міцного здоров'я, творчої наснаги, взаєморозуміння ,успіху та перемог.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт  завідувача Пивоварової С.В.

перед педагогічним колективом та громадкіськістю   2014-2015н.р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Вибір лічильної комісії

3. Звіт завідувача.

4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5. Таємне голосування.

 

     Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№28« Зірочка»  розташований за адресою: м.Кіровоград  210015 , проспект Комуністичний  , 8-А , розрахований на 4 групи. На даний час в дошкільному закладі функціонує 4 групи : 1ясельного та 3дошкільного віку:

- група ясельного  віку 3-го року життя;

- перша молодша група 4-го року життя;

- друга молодша група 5-го року життя;

- старша група 6-го року життя.

         Групи комплектуються за віковими ознаками. Відвідує заклад 115 дітей  дошкільного віку.

        Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти в дошкільному навчальному закладі перебувають за наступним режимом роботи груп:

- група № 1 - 12 годин перебування;

- група № 2 – 10,5 годин перебування;

- група № 3 – 10,5  годин перебування;

- група № 4 -  10,5 годин перебування;

         В ДНЗ №28  працює 26 співробітників, 10 з них педагогічні працівники , 16 осіб - обслуговуючий та технічний персонал .

        Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільний захист»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина»

- Програми «Освіта. Україна ХХІ століття» ,

а також, відповідно власного Статуту, та річного плану роботи.

             Засновником дошкільного навчального закладу № 28 є  управління освіти Кіровоградської міської  ради. Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює завідувач ДНЗ , згідно із Статутом.

              Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

     Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

   Документація ДНЗ  ведеться відповідно до «Інструкції про ділову документацію дошкільних закладах ”. Документи зберігаються у певному місці, ведуться чітко, охайно, державною мовою з дотриманням єдиних вимог до форм і стилю їх оформлення. Книги, які веду я як керівник, прошнуровані, підписані, скріплені печаткою і зберігаються у сейфі.

В даному  дошкільному закладі діловодство веде завідувач. Також є секретарі педагогічної ради, атестаційної комісії загальних зборів та виробничих нарад трудового колективу.

         Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ №28 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

            В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Але забезпечення кадрами дошкільного закладу на теперішній час є проблемою. Тривалий час Кіровоградський регіон потребує випускників із фаховою – дошкільною освітою. Даний заклад не є виключенням. В садочку є потреба у кадрах ,а саме вихователь  - у кількості 1 особа на час декретної відпустки, тому що станом на зараз у декретній відпустці по догляду за дитиною до 3 років перебуває 3 вихователя. Таким чином установа  поповнюється молодими кадрами в достатній мірі. Саме з початку 2014-2015 року в штаті з’явилася посада практичного психолога ,що є на мою думку великим плюсом для даного закладу. Головною проблемою лишається вакант музичного керівника  та підбір саме фахівця на дану посаду.

Кількість педагогічних працівників – 10

Освітній рівень педагогів:

Вища освіта – 9 осіб – 90 %,

            Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про зміну  колективу, прихід молодих вихователів та їх творчий потенціал.

             Зміст навчально-виховного процесу  в дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та за програмою розвитку дитини дошкільного віку “Дитина ”, що рекомендована Міністерством освіти і науки України.

                        В  останні роки в усьому світі особлива увага приділяється забезпеченню прав дітей на здобуття освіти: вносяться зміни в освітні системи, створюються умови, які дають дітям змогу розвиватися творчим особистостями, рости здоровими, захищеними від будь – яких форм насильства, з почуттям гідності. І в нашій державі реалізація права  кожної дитини на якісну дошкільну освіту є першочерговим завданням сьогодення.

                     Я вважаю,що реаліями сьогодення є те ,що  навчально-виховний процес у дошкільному закладі спрямовано на забезпечення розвитку кожної дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, зміцнення фізичної і розумової працездатності. Здійснюється  він в основному шляхом інтеграції різних видів діяльності, знання подаються дітям в комплексі що сприяє не лише набуттю  знань та уявлень, а і формуванню системи знань, умінь, навичок.

             Я , як керівник дошкільного навчального закладу сьогодні чітко усвідомлюю ,що дитина зі своїми уподобаннями, інтересами, здібностями, особливостями є головним учасником освітнього процесу.

Вважаю що персональним внеском керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у 2014– 2015 н . р. стало:

            1.  Забезпечення державної політики щодо реалізації програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» у всіх вікових групах дошкільного закладу.

             2. Обладнання  і оснащення педагогічного процесу, стану медичної бази та методичного забезпечення навчально виховного процесу.

             3. Створення  згідно до Базового компоненту відповідного розвивального середовища для вихованців у кожному приміщенні дошкільного закладу.

             4. Організація  роботи творчої групи з проблеми « У садочку ,як у барвистому віночку»

               5. Планомірне виконання всіма працівниками та службами основних завдань річного плану роботи дошкільного навчального закладу на 2014-2015н.р.

             

         Результатами чіткого управління науково-методичною роботою дошкільного закладу, інтеграції виховної , оздоровчої та розвиваючої діяльності, з метою підвищення педагогічної майстерності педагогів завідувачем були організовано проведення цілої низки заходів ,більш детальніше на яких зупиниться вихователь методист Новікова Надія Василівна.

 

 Як менеджер, керівник дошкільного закладу я постійно працюю над створенням умов для варіативності проведення освітнього процесу,упровадженням інноваційних педагогічних технологій в освітній процес,поєдную організацію з компетентним гнучким, демократичним управлінням. Адміністрація закладу усвідомлює необхідність реалізації завдань державної політики в сфері дошкільної освіти, шляхом її модернізації та використання в практичній діяльності інноваційних форм і методів роботи.

Своїм досягненням  у 2014-2014н.р. вважаю  створення системи роботи педагогів ,щодо розвитку креативних здібностей вихованців та участь в   обласний семінарі  методистів районних, міських методичних кабінетів (центрів), які відповідають за дошкільну освіту з проблеми: «Сучасні тенденції розвитку та виховання дітей дошкільного віку в умовах реалізації Базового компоненту дошкільної освіти» з презентацією досвіду роботи саме нашого закладу.

 

 

Вжиті завідувачем заходи щодо

охоплення навчанням дітей 5- річного віку.

        Згідно з річним планом роботи ДНЗ №28 педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей , неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Розроблені заходи залучення цих дітей до занять, свят та розваг у дошкільному закладі.

 

Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження

інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

          Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі , яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості , мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного обміну досвідом,осучаснення методичних надбань, опрацювання нових періодичних  видань, оновлення дидактичних матеріалів. Реалізуючи завдання   програми, адміністрація постійно  спрямовує зусилля та стимулює педагогів на використання в роботі з дітьми інноваційних технологій.

                В даній тематиці не можна не зупинитися на досягненнях цього року – вперше створених вихователями разом із дітьми спільних  відео проектах , створених із використання сучасних комп’ютерних технологій та презентованих родинам під час урочистого свята мам. Данні відео продукти – це є перші кроки до цікавих відкриттів до яких прагне весь колектив педагогів разом із завідувачем.

 

 

Моя стратегічна мета виражена у формулі:

Діти + батьки + ДНЗ = радість, здоров'я, комфорт

і в цьому напрямі я намагаюсь працювати  і надалі…

               Результатом роботи з сім’єю стало створення мікроклімату в дошкільному закладі , в основі якого - повага до особистості людини, піклування про кожного, довірливі взаємини між дорослими й дітьми, батьками й педагогами, забезпечення усіх складових здоров’я дитини - фізичного, психічного і соціального.

 

       

  У ДНЗ в кожній групі створений батьківський комітет та загально садовий батьківський комітет, які є активними учасниками навчально – виховного процесу.

                Всі заходи проходять за участю батьків, як культурно – масові, так і навчально – виховні. Батьки беруть активну участь у різноманітних заходах: виставках,акціях,спільних проектах, екскурсіях, святах, розвагах, відкритих занять, семінарах, зборах та бесідах. В річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадкістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини .

        Яскравими,незабутніми для дітей, батьків та педагогів стали всі свята які проходили протягом року. Поряд з цим слід відмітити,що на високому рівні було організовано і більшість свят та розваг, які не були заплановані але в цьому році показалися нам настільки актуальними , цікавими та пізнавальними що ми із великим задоволенням організували:

Вечорниці; Різдвяні свята,Старий новий рік- Василя та Маланки,свято Миколая,Стретіння, ,День гумору, Великдень.

        Шановні батьки, я вам вдячна за підготовку та участь у всіх заходах та святах.

        Не можно не відміти цього року велику активність батьків під час проведення акції екологічного спрямування « Годівничка для птахів».

        Окремо слід зазначити велику активність ,творчий підхід, фізичну допомогу та певною мірою забезпечення проведення весняного благоустрою території закладу. Кількість батьків задіяних у проведенні суботника рекордна за останні роки. Проведена  дуже велика різнопланова робота:це й обрізка дерев ,фарбування ,викопування пнів, облаштування майданчиків, висаджування квітів та кущів,створення власного образу садочка.

      За участю родин вихованців вперше цього року організовано конкурс

« Мій майданчик Найкращій». Активність дітей та батьків у підготовці своїх майданчиків приємно підтримує вихователів вікових груп та стимулює до творчості. Не можна не відмітити креативній підхід, та співпрацю з родинами на кожній групі.

       Шановні батьки Велике спасибі , що вникнути в роботу намагались, із розумінням ставились до надбань,труднощів та  розділяли радість і хвилювання. Без батьківської підтримки не під силу справа для дитячих душ. Щиро вам вдячна.

 

                Всі працівники закладу в червні 2014 року брали активну участь у підготовці закладу до нового навчального року та по підготовці до осінньо – зимового періоду. Слід відзначити, що весь колектив працює саме під час ремонтних робіт, залучаючи до роботи батьків і спонсорську допомогу.

 

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації

матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.

Залучення додаткових джерел фінансування.

 

 

                    Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази. Завдяки активної діяльності батьківських комітетів , матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась , а саме:

-проведені поточні ремонтні роботи у приміщеннях всіх  груп;

- у 2 групах замінено стелю на натяжну екологічну;

- проведено частковий ремонт на харчоблоці;

- замінено ввод каналізації та розводку каналізаційної системи у підвальному приміщенні;

- встановлено 2 манометри та термометри на вводі та виході тепломережі;

- проведені зварювальні роботи на системі теплопостачання;

- проведено гідравлічне випробування тепломережі;

- Збільшилась кількість комп’ютерної техніки  - банком АВАЛЬ подаровано комп’ютер Б\У у робочому стані.

-  проведено капітальний ремонт електрощитової основної у підвальному приміщенні та замінено коробку електро розводки на харчоблоці,проведенні ремонтні роботи електро мережі в цілому по закладу,проведено заміри опору ізоляції електро приборів харчоблоку;

-В приміщенні харчоблоку за цей рік:

 проведено повірку вагів ,частково замінено посуд, відремонтований холодильник, придбано в достатньої кількості термометрів для холодильного обладнання,декілька разів проводився ремонт плити;

- батьки забезпечили  миючі,порошок для прання та канцелярські товари у групах. Частково оновлено посуд.

- групи забезпечено достатньою кількістю  іграшкового, дидактичного та роздаткового  матеріалів;

-в групі №1 батьки придбали постільну білизну;

- забезпечено постійне оформлення музичного залу до всіх свят;

- проведено ряд заходів по поліпшенню благоустрою території закладу та дитячих майданчиків:, пофарбоване спортивне обладнання майданчиків, для організації прогулянок майданчики оснащені піском, територія облаштована зеленими насадженнями. За допомогою працівників та батьків,бажаючих прикрасити територію, була облаштована нова  клумба з квітами,висаджені багатолітні рослини; оновлено покриття стадіону,створено яму для стрибків. В цьому році повноцінно працюють діти із вихователями га городі,який вже зараз приносить урожай. Вперше група №3 створила свою екологічну стежину та об означила її в інтер’єрі закладу. Група №1 встановила сенсорне обладнання. Група №2 облаштувала свій майданчик нестандартним фізкультурним обладнанням. Група №4 цікаво обіграла сцену ,яка щодня використовується в роботі з дітками.

- за сприянням  управлінням освіти вирішено питання  видалення 4 сухих дерев. Мною проводиться системне клопотання щодо обрізування тополів,але станом на зараз це питання не вирішується.

 

- За допомогою батьків проходе   акція « Подаруй дітям у садочок проектор».

Від імені всього колективу велика подяка батькам вихованців за  ініціативи , підтримку і забезпечення вирішання питань  розвитку ДНЗ.

 

 

 

 Видалення сухих дерев.

 

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я

вихованців та педагогічних працівників.

       Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу. В закладі організовано харчування працівників ( 2блюдо) за попередньою оплатою працівників.

       Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі (міською дитячою поліклінікою № 1). Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

              Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

           Всі педпрацівники отримують надбавку за вислугу років та категорію. До заробітної плати проводиться індексація.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту». 

          Для працівників закладу проводиться урочисті заходи до Дня працівників освіти, 8 Березня, Нового року, до 1 червня, Дня незалежності, запрошується колектив і на участь у міських та обласних заходах.

 

Дотримання вимог охорони дитинства , техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

        Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

· Робота з батьками.

          Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: « Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і т.і.

         Велику зацікавленість дітей відмічаємо під час екскурсій до пожежної частини та зустрічей з представниками МЧС і ДАІ.

 

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівник

                Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2014-2015 навчальному році здійснювалось на суму 16,00 грн. 4 родини протягом декількох місяців були звільнені від оплати за харчування у зв’язку із перебуванням папи у зоні АТО. 10 родинам ,які мають статус багатодітної родини встановлено знижку в оплаті за харчування у розмірі 50%. Організація харчування дітей відбувається  за примірним двотижневим меню , яке погоджено в міській СЕС. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення  їх нормального фізичного розвитку. Але стрімкій зліт цін на продукти харчування та чіткий ліміт меню розкладу 16грн. не дозволяю виконувати норми використання всіх продуктів ,як як і цілому по місту виконуються на 70%. Пов’язано це перш за все із зростанням  цін на продукти харчування ,та відсутністю деяких продуктів певний час у постачальника .

 В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

              З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

.

Виконання Закону України «Про звернення громадян»

          На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, Розпорядження Харківської облдержадміністрації № 455 від 13.05.1997 року «Про організацію виконання постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкціїї з діловодства за зверненням громадян»,  в дошкільному навчальному закладі № 28  проведено ряд заходів, а саме : ведуться  журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян. Порушені питання розглянуті, надані відповіді .

 

              За для підвищення іміджу даного дошкільного закладу, презентації його громакісті міста, поширення інформації про навчально-виховний процес в закладі, для  налагодження взаємозв’язку з батьками вихованців , тісної співпраці з іншими  дошкільними закладами міста та України  у 2014-2015 н.р. нами підтримується активне наповнення сайту дошкільного закладу, розроблено власний логотип «Зірочки».

              Зважаючи на вище викладене, у ДНЗ № 28 налагоджено партнерські відносини з:

- управлінням освіти  Кіровоградської міської ради,

- центром  методичної та соціально педагогічної служби управління освіти;

- Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;

- Кіровоградським обласним телебаченням;

- відділом фізкультури і спорту Кіровоградської міської ради (зустрічі  із спортсменами - ветеранами на наших спортивних святах)

- навчально-виховним  комплексом  "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 економіко-правовий ліцей "Сучасник"

- дитячим поліклінічним відділення № 1( цікаві лікарі відповідають на запитання батьків на батьківських зборах) ,

-МНС Кіровоградської області,(екскурсії,зустрічі в садочку)

- дитячим юнацьким центром,( запрошуємо для участі у святкуванні Дня дорослішання іграшки);

- сімейним Монтессорі центром « Ладушкі» (виступи педагогів центру на батьківських зборах, організація спільних заходів для дітей );

- міськім театром ляльок, (екскурсії)

- закладом культури «бібліотека ім. Чижевського»,» бібліотека ім..Гайдара»,

- музичною школю №1,( виступи в садочку маленьких музикантів школи)

- з ДЮСШ №3, ( виступи маленьких спортсменів )

та іншими дошкільними  та загально освітніми закладами.

             Тому можна впевнено сказати, що мною зроблені відповідні кроки щодо формування нового ставлення громади міста Кіровограда до дошкільного навчання та виховання  дітей.

             Отже хочеться сподіватися, що спільними зусиллями, тісною співпрацею всіх - наш дитячий садочок буде дійсно успішним.

              Вважаю , що дитинство швидко проходить , але саме воно визначає все наше. За великим рахунком, вищою освітою насправді є дошкільна, всі інші - просто професійні.

              Впевнена дошкільники – це особливі люди, які самовіддано ставляться до своєї справи, постійно проявляючи творчість і винахідливість.

             Всім присутнім бажаю міцного здоров'я, творчої наснаги, взаєморозуміння ,успіху та перемог.