Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №28 "Зірочка"


запам'ятати

 

Методична скарбничка

/Files/images/cooltext512742123.gif       

    Методична робота спрямована на виконання завдань Закону України “Про дошкільну освіту” та Базового Компоненту дошкільної освіти.

Педколектив ДНЗ працює над всебічним загальним розвитком вихованців відповідно до їхніх потенційних можливостей, формування базису особистісної культури: самообслуговування, комунікації, пізнавальної мотивації, бажання і вміння вчитися.

Головним напрямком діяльності кожного вихователя були і залишаються охорона, зміцнення здоров`я дітей, забезпечення необхідних умов для їх фізичного та психічного розвитку.

       Науково-методична робота в ДНЗ з педагогічними кадрами планується відповідно сучасних вимог з урахуванням конкретних умов, складу і підготовки педагогічних працівників, враховується їх освітній рівень, фахова майстерність, індивідуальні особливості. Під час організації науково-методичної роботи  здійснюється гуманно-особистісний підхід до педагогів:

- допомога кожному педагогу випробувати свої творчі  можливості;

- створення атмосфери підтримки невпевнених в собі педагогів;

- загальнокультурна підготовка педагогів (обізнаність з питань етики та загальної культури, підвищення культури спілкування, формування ціннісних орієнтирів);

- створення мотивації та забезпечення перспектив професійного зростання.

      Завданням методичної служби є:                                                           

-збагачення педагогів новими, інноваційними методами та засобами навчання;

-постійне вдосконалювання навичок самоосвіти, надання педагогу кваліфікованої допомоги, як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результатів його педагогічної праці;

-створення такого освітнього простору, де повному обсязі реалізовано творчий потенціал педагогічного колективу і кожного зокрема.

- вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя

- стимулювання творчого потенціалу та іноваційних пошуків

-  підвищення педагогічної культури вихователів

- вдосконалення педагогічної майстерності

- розвиток спеціальних умінь та навичок

- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності

                  Принципи  методичної роботи:

-Педагогічна співпраця з вихователем

-Робота в режимі довіри, доброзичливості

-Творча атмосфера, стимулювання творчої активності

-Принцип допоміжно-регульованого контролю

-Надання вихователеві права вибору

-Системність методичних заходів

-Принцип "Я-повідомлень" у спілкуванні

-Щоденна допомога

-Випереджувальний характер методичної роботи

                  Методична робота з кадрами це:

-Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

-Курсова перепідготовка

-Атестація педагогів

-Наставництво

-Педради

-Семінари

-Консультації

-Колективні перегляди

-Робота творчої групи

-Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування:

-Круглий стіл, диспут, консультації

-Інтерактивні лекції

-Навчальні тренінги

-Семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, семінари для педагогів спеціальних груп

-Вивчення структури та оснащення матеріального середовища

-Спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей.

     Робота в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 28 "Зірочка" ведеться згідно річного плану. План спрямований на виконання завдань Закону України "Про дошкільну освіту” та Базового Компоненту дошкільної освіти.

Методична робота спрямована на створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо впровадження новітніх технологій;

сприяння встановленню співробітницьких взаємин між колегами, співпраці досвідчених педагогів і молодих спеціалістів;

закріплення навичок керування самоосвітою.

    В дошкільній установі створені всі умови  для розвитку професійної майстерності педагогів, розкриття їх творчого потенціалу.

Цьому сприяє організована методична робота і наявний в колективі емоційно-позитивний мікроклімат, висока культура спілкування співробітників.

   Головне правило педагогів – любити дітей, зберігати доброзичливість один до одного, вміння спокійно розібратись у будь-якій ситуації, неупереджено розв’язувати проблеми.

 

  Які   вони , сучасні  діти ?  - неначе  у  садочку  квіти ,

 Для  щастя  й  радості  зростають ,

 в руках  своїх  весь  світ  тримають .

 Красиві  і   талановиті , їх  погляди  й  думки відкриті ,

 Всі  заслуговують  уваги  та  особистої  поваги ,

 А  ще любові  й  розуміння , бо  це – майбутнє  покоління .

 Такі  вони  сучасні  діти – і ми не  можем  не  радіти 

  Із  приводу  того , що  маєм : ми  їх  виховуєм  й  навчаєм !        

 

  • ./Files/images/papka4/ANIMASHKI61.gif