Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №28 "Зірочка"


запам'ятати

 

Рада по харчуванню інформує

Затверджую:

Завідувач ДНЗ № 28

______________ _____________

          ( Підпис керівника)        (П.І.Б. керівника)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду по харчуванню

 

 

І. Загальні положення

 

1.1.   Рада по харчуванню (далі - Рада) утворюється при навчальному закладі з метою здійснення контролю за роботою харчоблоку та організацією повноцінного, якісного харчування дітей.

1.2.   Рада по харчуванню є дорадчим органом.

1.3.   Рада по харчуванню збирається відповідно затвердженого плану роботи та у разі необхідності.

1.4.   Склад Ради по харчуванню на кожний навчальний рік затверджується наказом керівника закладу.

1.5.   До складу можуть входити: відповідальний за харчування по ДНЗ, завідувач господарством, сестра медична старша ,  вихователі , психолог, представники профспілкового комітету, представники батьківської громадськості.

1.6.   Безпосереднє керівництво Радою по харчуванню здійснює  відповідальна особа за організацію харчування дітей в ДНЗ

1.7.   У своїй діяльності Рада по харчуванню керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами міністерства освіти і науки України, Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН, наказами управління освіти Кіровоградської міської ради і цим Положенням.

 

ІІ. Цілі та завдання комісії

2.1.   Контролювати роботу харчоблока.

2.2.   Активно сприяти покращенню обслуговування дітей та співробітників.

2.3.         Забезпечення контролю за належними умовами повноцінного харчування дітей, як основного фактору охорони здоров’я.

 

ІІІ. Основні напрямки роботи

 

3.1.         Робота Ради по харчуванню полягає в тому, щоб виявляти недоліки у діяльності робітників харчоблоку і активно допомагати їх усуненню, вносити пропозиції на розгляд адміністрації  та вимагати усунення вказаних недоліків.

3.2.         Вносити пропозиції стосовно розвиту матеріально технічної бази .

3.3.         Рада по харчуванню звітує про свою роботу на педагогічних радах закладу.

3.4.         Рекомендації Ради по харчуванню приймаються колегіально, більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Ради.

3.5.         Засідання Ради по харчуванню проводяться один раз на квартал, під час яких:

- складається і затверджуються план роботи;

- заслуховуються звіти кожного з членів Ради про роботу;

- обговорюються конкретні заходи щодо усунення наявних недоліків.

3.6.   Всі засідання Ради фіксуються протоколами, з якими ознайомлюється керівник навчального закладу.

ІV. Ведення документації

 

1.1.                   Рада по харчуванню веде наступну документацію:

1.1.1.           План роботи Ради по харчуванню на навчальний рік;

1.1.2.           Протоколи засідань Ради по харчуванню;

1.1.3. Звіт роботи Ради по харчуванню з аналізом стану організації харчування дітей, пропозиціями та рекомендаціями;

 

1.1.4. Акти перевірок організації харчування.

 

                                                                              

Звіт

 про проведену роботу Ради по харчуванню ДНЗ № 28 «Зірочка»у 2017 році

       

            Відповідно да наказу від 01.09.2017р. №111/О «Про створення Ради по харчуванню дітей» , з метою здійснення контролю за роботою харчоблоку та організацією повноцінного, якісного харчування вихованців  протягом 2017року в дошкільному навчальному закладі(ясла-садок)№28 «Зірочка» працювала Рада по харчуванню у складі:

Голова Ради: Колодєєва І.І.- сестра медична старша;

Члени ради: Воробйова Г.В.- комірник;

                      Сорокіна Т.В.- вихователь;

                      Голова батьківського комітету ДНЗ.

         Відповідно до плану роботи ,затвердженого наказом від 01.09.2017р. № 113/О «Про затвердження плану роботи Ради по харчуванню» та виконуючі заходи по поліпшенню організації харчування вихованців на 2017/2018н.р. Радою  систематично  здійснювався котроль за роботою харчоблоку та організацією харчування вихованців, а саме : котроль за збереженням продуктів харчування, асортиментом, доставкою та видачею продуктів,технологією приготування страв,виходом готової продукціїта її видачею,смаковими якостями, дотриманням режиму харчування та організацією питного режуму, вихованням у дітей культурно-гігієних новичок, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці.

За звітній період 2017року Радою по харчуванню було проведено низку переіврок за якими складено 8 Актів  та троведено 4 засідання Ради по харчуванню із складанням 4 протоколів.

АКТ №1від 04.01.2017р. Перевірки ведення документації по харчуванню.

АКТ №2 від 25.01. 2017р. Перевірки , щодо якості отриманих продуктів харчування та санітарного стану харчоблоку;

АКТ №3 від 20.03.2017р.По перевірці наявності продуктів харчування у коморі

АКТ №4 від12.07.2017р.  Перевірки дотримання санітарног-гігієнічних норм на харчоблоці її працівниками;

АКТ№5 від 23.08.2017р.  Забезпеченість  груп столовим та чайним посудом;

АКТ №6 від  12.09.2017р. Перевірки документації комірника

АКТ № 7від 18.10.2017р. Проведення контрольного звужування відходів картоплі нового врожаю ;

АКТ №8 від 14.12.2017р. По первірці процесу прийняття їжі дітьми ,вихованню культурно-гігієнічних навичок у вихованців.

 За результатами вивчення стану організації харчування вихованців за звітній період порушень не виявлено: продукти харчування та страви якісні. Рекомендовано покращити матеріально технічну базу харчоблоку, систематично дотримуватися санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.

Голова Ради по харчуванню

 

ДНЗ №28 Колодєєва І.І.___________________________

 

 

Акт  6

Перевірки документації комірника

Від 12.09.2017року

Комісія в складі:

Голова:  . Колодєєва І.І – відповідальна особа за організацію харчування в ДНЗ, медична сестра старша

Члени: Воробйова Г.П. – комірник;

             Сорокіна Т.В. – голова ПК

             Макаренко Ю.К.- голова батьківського комітету ДНЗ

        Встановили наступне:

       Документація з організації харчування у завгоспа – комірника Колос Н.О., а саме «Книга складського обліку» прошнурована, пронумерована, затверджена печаткою ДНЗ і підписом завідувача.

        Записи ведуться охайно, відповідно до встановлених вимог. Всі продукти, які повинні бути в наявності відповідно записів, на момент перевірки, кількість співпадає з записами комірника.

 

  

                                                                                  Акт № 5       

                   Перевірки забезпеченісті груп столовим та чайним посудом.

Від  23.08.2017року

Комісія в складі:

Голова:   Пивоварова С.В. – відповідальна особа за організацію харчування в ДНЗ

Члени:    Колодєєва І.І. – старша медична сестра

               Макаренко Ю.К. – голова батьківського комітету

               Сорокіна Т.В. – голова ПК

Проведено перевірку з метою:

Встановлено:

          В  усіх групах дошкільного закладу наявність столового та чайного посуду відповідає обліковому складу дітей та працівників, які харчуються в групі.

          Посуд чистий, зберігається правильно в спеціально відведеній шафі, використовується за призначенням, миється згідно інструкції миття посуду із застосуванням соди кальційованої.

Рекомендовано:  гр. № 1, 2, 3, 4 – замінити каструлі для I та III страв.

 

 

 

Акт  4

Перевірки дотримання санітарно – гігієнічних норм на харчоблоці її працівниками

Від 12 липня 2017року

Комісія в складі:

Голова: Пивоварова С.В. – відповідальна особа за організацію харчування в ДНЗ

Члени:    Колодєєва І.І. – старша медична сестра

               Макаренко Ю.К. – голова батьківського комітету

               Сорокіна Т.В. – голова ПК

        Встановили наступне:

        Каструлі, пательні, черпаки, відра, роздробні дошки та кухонні столи промарковані, відтаровані. Дошки, ножі зберігаються у спеціальній кухонній шафі з полицями відповідного маркування. Над робочою поверхнею електричних плит встановлена витяжка, яка знаходиться в робочому стані.

         Кухонний посуд та кухонні прибори миються гарячою з додаванням кальцитової соди, згідно встановлених правил (правила миття посуду в наявності). Всі кухонні рушники промарковані, дезінфікуючі та миючі засоби для рук персоналу в наявності та в достатній кількості. Холодильне обладнання в задовільному стані, підтримує холодовий режим в межах норми, температура фіксується термометрами, як в морозильних так і в холодильних шафах, два рази, з ранку і ввечері та фіксується в температурному листку.

         Всі приміщення харчоблоку прибирається згідно з встановленим графіком генеральних прибирань з дезінфікуючими засобами один раз на місяць, поточне прибирання щодня з дозволеними миючими засобами. Прибирання виконують інвентарем для кухні з відповідним маркуванням, зберігають у встановленому місці. Вікна та двері захищенні сітками.

          Працівники харчоблоку зовні охайні, без прикрас, в чистому спец. одязі, який відповідає санітарно – гігієнічним вимогам (ковпаки, халати, фартухи). Взуття та зовнішній вигляд працівників кухні відповідає вимогам. Вуличний одяг зберігається у шафі. Журнал здоров`я працівників харчоблоку відмічено, всіма працівниками харчоблоку, перед початком роботи. Медичні огляди пройдені, про що свідчать відмітки у санітарних книжках.

Рекомендовано: Замінити каструлю для замочування

� по харчуванню

 

ДНЗ №28 Колодєєва І.І.___________________________

 

 

Акт 3

По перевірці наявності продуктів харчування у коморі

Від 20 березня 2017р.

Комісія в складі:

Голова:  Пивоварова С.В. – відповідальна особа за організацію харчування в ДНЗ

Члени:   Колодєєва І.І. – старша медична сестра

              Макаренко Ю.К. – голова батьківського комітету

              Сорокіна Т.В. – голова ПК

Перевірили комору на кількість продуктів і їх стан, вагу, умови зберігання.  Встановили наступне:

Комора чиста, гризуни відсутні, продукти зберігаються на полицях у закритому стані. Ваги справні, амбарна книга відповідає вимогам, ведеться відповідно правилам і нормам. Сертифікати присутні. Наявність продуктів у продуктовій кладовій відповідають вазі в амбарній книзі.

 

 

Рада по харчуванню

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№28 «Зірочка"

                АКТ   2              

щодо якості отриманих продуктів харчування та санітарного стану харчоблоку

 

Від 25.01.2017

Під час непланової перевірки комісією в складі:

Новікової Н.В. – вихователя методиста;

Колодєєвої І.І. – сестри медичної старшої;

Пилипенко Н.О. –  завгоспа;

Сорокіної Т.В – голови профспілкового  комітету закладу;

Макаренко Ю.К. – голови батьківського комітету закладу;

Встановлено наступне: 25 січня 2017 року постачальником привезені продукти відповідно до графіку привезення продуктів харчування на 2017 рік, погоджено управлінням освіти Кіровоградської міської ради та поданої постачальнику заявки. Здійснено привезення продуктів спеціальним автотранспортом, у промаркованій тарі. У цей день було завезено молоко, хліб пшеничний, хліб житній, риба. До всіх продуктів харчування були в наявності супроводжувальні документи: накладна та сертифікати якості. При оцінці якості продуктів встановлено, що за зовнішнім виглядом , запахом, кольором продукти відповідають сертифікату якості. Молоко з указаним кінцевим терміном реалізації. Всі висновки вчасно записуються до журналу бракеражу сирої продукції.

Продукти харчування зберігаються відповідно дотримання санітарних норм і правил. Використовуються 3 холодильники, в яких відповідно до товарного сусідства та дотримання температурного режиму зберігаються продукти харчування. Також комісією перевірено комору на кількість продуктів, їх стан, вагу, кількість овочів у овочесховищі та умови зберігання. Продукти зберігаються на стелажах у закритому стані із зазначенням залишкової кількості.

Працівники під час роботи дотримуються санітарного регламенту. Технічне обладнення, холодильники знаходяться в робочому стані. Пожежна безпека, електрогосподарство, медичний огляд кухарів пройдено у повному обсязі. Працівники дотримуються особистої гігієни. Дотримуються правил миття посуду згідно з інструкцією. Кухонні дошки відповідають кількості.

 

Даний акт складено комісією у складі:

Новікова Н.В.

Колодєєва І.І.

Пилипенко Н.О.   

Сорокіна Т.В.

Макаренко Ю.К.

 

 

 

Рада по харчуванню

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №28 «Зірочка»

АКТ 1

Перевірка ведення документації по харчуванню

Від 4.01.2017

Комісія в складі:

Голова: Пивоварова С.В. – відповідальна особа за організацію харчування в ДНЗ

Колодєєва І.І.- сестра медична старша

Макаренко Ю.К. – голова батьківського комітету

Сорокіна Т.В. – голова ПК

Проведено перевірку правильності ведення документації по харчуванню. Встановлено: документація ведеться згідно форм визначених санітарними правилами та інструкцією з організації харчування. Заповнюються вчасно, щодня , ведеться за призначенням, всі графи заповнюються чітко, правильно.Журнали пронумеровані та прошнуровані, чисті , охайні. На момент перевірки необхідно замінити журнал бракеражу сирих продуктів. Рекомендовано вести документацію згідно визначених норм та вимог.

 

Акт склала комісія в складі:

Пивоварова С.В.

Колодєєва І.І.

Сорокіна Т.В.

Макаренко Ю.К

 

 

class=

 


1
2
3
4
5
6
7